Jaka podwyżka dla pielęgniarek od 1 lipca 2019 roku?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Zobacz także:

UWAGA WAŻNE!!!! Nowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek czeka na podpis prezydenta.

Związek pielęgniarek: widzimy ogromną konieczność nowelizacji współczynników pracy.

Związek: pielęgniarki z licencjatem są potraktowane gorzej.

O siatce płac pielęgniarek w sejmie powiedziano.

Pielęgniarki: siatka płac w szpitalach wywrócona do góry nogami!

Salowa zarobi więcej. Trzeba pomyśleć znów o pielęgniarkach.

Oszukają pielęgniarki? Kwota bazowa uwolniona nie 1 stycznia 2020 roku?

Pielęgniarki czeka pilna zmiana siatki płac oraz wskaźników pracy...


JAKA PODWYŻKA DLA PIELĘGNIAREK

OD 1 LIPCA 2019 ROKU?

Czytaj także: Piszą "umarł". A nie, że z braku pielęgnacji!

Czytaj także: Radziwiłł: Opiekunowie powinni zdobyć uprawnienia pielęgniarki.

Związek pielęgniarek"nie pożądamy" różnicy 2200 pomiędzy pielęgniarkami w podstawie. 

W dniu 19 lipca 2019 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa dotyczy zmiany wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.

Zobacz treść ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która została skierowana do senatu. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy zapisano, że projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadza zmianę kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych obecnie ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942). Zmiana dotyczy sposobu obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Natomiast zgodnie z art. 7 zmienianej ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

Celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. 

Przedmiotowy projekt pozostawia bez zmian sposób obliczania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika objętego zmienianą ustawą, co oznacza, że na dzień 1 lipca 2019 r. powinien on otrzymać podwyżkę obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego będzie zatem wówczas obliczona jako 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, obliczonym jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy, i kwoty 4200 zł brutto, a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika aktualnym na dzień 1 lipca 2019 r.

Projekt ustawy zawiera przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi wprowadza się odrębne terminy na zawarcie porozumienia (lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte) o sposobie podwyższania na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym, w zakresie realizacji zmian wprowadzanych niniejszą ustawą, tj. ponownego obliczenia kwot podwyżek wynagrodzeń zasadniczych z uwzględnieniem kwoty 4200 zł brutto. 

Bez zmian pozostaje sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca 2020 r. określony w art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze stanowić będzie wówczas iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyższy tekst pochodzi z uzasadnienia do projektu przedmiotowej ustawy.

Czytaj także: Piszą "umarł". A nie, że z braku pielęgnacji!

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

.

Komentarze użytkowników

#1  2019.07.27 08:24:02 ~Czyli jak?

Czyli jeśli mam 4000 brutto to ile podwyżki?

#2  2019.07.27 08:42:23 ~Małgorzata

Czy to będzie te 100 zł, które zostało z zebalowki ? Czy to zupełnie inna sprawa czy znowu chcą nam dać dwa w jednym i nas poprostu orżąć jak zawsze?

#3  2019.07.27 11:20:25 ~Ewa

Okazuje się że tak naprawdę tylko niewielka ilość pielęgniarek i położnych otrzyma podwyżki Te z długoletnim stażem pracy dostaną przysłowiową fige

#4  2019.07.27 13:06:17 ~Piel

No taaakie podwyżki to tylko pielęgniarki otrzymują.

#5  2019.07.27 13:24:04 ~Ela

Witam koleżanki i kolegów. Przepraszam za może zbyt okrojone zapytanie, ale co z pielęgniarkami w DPS?

#6  2019.07.27 15:53:17 ~do ewa

Nie te z dlugoletnim stazem tylko te ktore maja najmniejsze kwalifikacje do ustawa nie dotyczy lat pracy tylko kwalifikacji ktore posiadaja

#7  2019.07.27 16:36:27 ~Do autora

Od 1 lipca 2020 będzie to uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o ile rząd znów nie wprowadzi zmian bo to już będzie nowa kadencja

#8  2019.07.27 17:35:38 ~Agata

Niech się wezmą do roboty bo w szpitalu nie robią nic poza rozniesieniem lekòw z łaski doprosić się o zmianę pieluchy to całe godziny o po jej zmianie powiedzą cytuję , kurwa znowu się zesrała , to to jest ta opieka ktòrej należą się podwyżki ? ,a do wyrwanego cewnika dla staruszki pacjentki wołałam przez godzinę a one żarły ciasto przyniesione od innych naiwnych rodzin pacjentów bo myślą że one będą się zajmować ich chorym ha ha dobre żarty .Za to nierubstwo i opieszałość mają dosyć.A przykład ich ,ciężkiej , pracy podaję ze Szpitala w Kaliszu tzw,okrąglak, Agata

#9  2019.07.27 18:16:50 ~Eb

Ale tą przysłowiową pieluche to też rodzina może zmienić,a nie tylko narzekać na opieke .Najlepiej przyjść i tylko aby odpękać odwiedziny . Ciekawe kto to robi za was w domu- może macie służące

#10  2019.07.27 18:19:35 ~Beata46

Do Agaty bardzo mi przykro że spotkała pani takie pielęgniarki ale proszę zauważyć że prawda leży zawsze po środku, pracuję 25 lat jako pielęgniarka i nie słyszałam aby moje koleżanki zwracały się ku.wa do pacjęta,niejednokrotnie to właśnie pacjęci i ich rodziny są w stosunku do nas wulgarni, a przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, pozdrawiam

#11  2019.07.27 18:22:04 ~Bernarda

Byłam wiele lat pielęgniarką.Zawsze zdrowa i gotowa do pracy.Zarobki były nędzne jak zaczynałam.Obraźacie mnie równieź.Jak w kaźdym zawodzie tak i moim są anioły i diabły.Choroba cięźka-źycie lub śmierć -dziś źyję .Pielęgniarka to nie CARITAS to zawód gdzie na szali jest ludzkie źycie.Powinna zarabiać nie tytułami naukowymi a pracą jaką wykonuje.Opieka nad człowiekiem to wyzwanie a uratowane źycie sukcesem i cudem.Jako chora miałam Anioły na wielu oddziałach i Diabły na jednym.Diabły ukazały mi patologię mojego zawodu,morze łez i beznadzieję zależności .Dobrze źe mnie zabrano-rodzina na oddział gdzie doszłam do siebie aby móc dalej walczyć o źycie.Dziś dałabym każdej ogromna podwyżkę za pracę i wiedzę.Diabłom nic-zero a wiele z nich pozbawiła prawa zawodu za brak wszystkiego.Tak koleźanki o mnie miał kto walczyć a inni? Prawda źe nie moźe pielęgniarka zarabiać mniej niź średnia krajowa NETTO.Mądrości tym u góry i nam koleżankom równieź.

#12  2019.07.27 19:33:54 ~Do 10

Jeżeli już to pisze się pacjenta, a nie "pacjęta"

#13  2019.07.27 20:55:19 ~Lama

Od kilku lat w służbie zdrowia słychać tylko o podwyżkach dla pielęgniarek , no cóż idą śladem lekarzy a inne medyczne grupy zawodowe przymierają głodem zarabiając na poziomie dawnej salowej.

#14  2019.07.27 20:59:06 ~Aga

#12, one w większości takie wykształcone przecież a zadania niebotyczne.

#15  2019.07.27 21:01:34 ~Globus

A PO 10 tysięcy nie chcecie? Zróbcie znów wesołe miasteczko pod sejmem, w grupie siła.

#16  2019.07.27 21:35:09 ~F

Dostanie tylko mgr plus specjalizacja. Wiem bo naliczam

#17  2019.07.27 21:37:01 ~ULA

Do Agaty- co za brednie piszesz? , kim ty jesteś? , czy byłaś kiedykolwiek w Szpitalu? (poza tym co Twoja matka wydała POTWORA na ten Świat). Zacznij się leczyć, oby nie było za późno, bo myślę, że chyba jest za późno dla ciebie.

#18  2019.07.27 21:38:14 ~Tamara

Do Agaty Jesteś żałosna! Nic ci nie pomoże. Nawet takie wpisy! Ï

#19  2019.07.27 21:40:15 ~Bb

Co ta Agata wypisuje? Należy ją namierzyć bo to jest karalne

#20  2019.07.27 22:06:01 ~Sezam

Pielęgniarki choć trochę umiaru s tych żądaniach , nie tylko wy pracujecie dla dobra pacjentów. Inne medyczne grupy zawodowe , laboranci, fizjoterapeuci, RTG są z całkowicie pomijane i nie mają w was wsparcia choć wam go udzielali!

#21  2019.07.27 22:55:14 ~piel.

Czyli wg.ustawy na dzień 1.01.2020 gr.9 zamiast 2496 brutto podstawy musi mieć 2688 gr.8 zamiast 2847 brutto podstawy musi mieć 3066 gr.7 zamiast 4095 brutto podstawy musi mieć 4410

#22  2019.07.27 23:30:38 ~A

Agata ma trochę racji moje drogie Panie. Jak ja widzę jak większość z Was z laską robi. To też jest żałosne. Nie raz leżałam w szpitalu, to praca niektórych Pan pielęgniarek jest karygodna. Zupełnie bez serca podejście do pacjenta. Jak tak można. jakie podwyżki? Najpierw Wy coś dajcie od siebie.

#23  2019.07.28 00:04:20 ~Iza

Do 22 - a ty kto? , czy aby jesteś na swoim Portalu? Wynocha z NASZEGO Portalu!

#24  2019.07.28 06:27:41 ~Haha

Agata, potem usunela do Aga, potem tylko A. Jeden trol i leniwy nawet nicku nie wymysli drugiego, bo cala wyobraznie wykorzystuje na to co pielegniarki robia lub nie robia w szpitalu w ktorym sam pewnie nie byl.

#25  2019.07.28 07:00:49 ~Ja

Pielęgniarka wykonuje świadczenia medyczne. Nikt nam nie płaci za to, żebyśmy pracowały , z sercem", co to w ogóle znaczy? Jestem miła dla pacjentów, dopóki oni traktują mnie jak człowieka, a nie służącą. Do chamów, z sercem" nie podchodzę. Czemu nikt nie wymaga od mechanika, żeby potraktował klienta, z sercem" i współczuciem, bo mu się samochód popsuł? Czemu nikt nie wymaga empatii od pani w banku, gdzie czeka się na wykonanie usługi tyle, ile trzeba i nikt pani nie pogania?

#26  2019.07.28 08:52:39 ~do 8,22

Krytykuje zawsze to, co samo nic warte nie jest.

#27  2019.07.28 09:59:11 ~dora

Czy ktoś może wyjaśnić jak dokładnie jest obliczania podwyżka?

#28  2019.07.28 10:07:19 ~do 13

A może wy byście też "podążyły" śladem lekarzy? Pielęgniarki kiedyś też przymierały głodem i jakoś nikt tym się nie przejmował. Dlaczego nie walczycie razem - wy - poszkodowane zawody, tylko wylewacie swoje żale na portalach pielęgniarskich. Za was mają walczyć pielęgniarki? A może my mamy dać wam podwyżki? Nic nie rozumiem. Sprawy należy wziąć w swoje ręce. Proszę wrócić na swój portal i tam wylewać swój jad i żale. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie .czy pielęgniarkom podwyżki dali lekarze? Czy oni walczyli z nami?

#29  2019.07.28 12:10:25 ~Ewa

Najgorzej zawsze mają starsze pielęgniarki bo przedtem zarabiały grosze i z tego będą mieć niskie emerytury i teraz bo też nikt ich nie szanuje.

#30  2019.07.28 15:54:01 ~Ewa Dec

Pielęgniarkom zero podwyżki One tylko robią zastrzyki rozdają leki i mierzą ciśnienie Resztę pracy za nich robią sądowe A przecież pacjent całkowicie należy do pielęgniarki A to co już pod luzkiem to do sądowej

#31  2019.07.28 17:35:17 ~a_

Do # 30 : wypad trollu ;d ty wiesz najlepiej co robią, lub czego nie robią pielęgniarki ? hehehe w szpitalu mamy łóżka -trollu. Wypad, wypad!

#32  2019.07.28 19:54:03 ~Do 30

Nie wiem, co bierzesz, ale następnym razem weź połowę z tego, co dotychczas.

#33  2019.07.28 23:32:51 ~Bb

Do Agata Czemu nie podpisałaś się z imienia i nazwiska ? Brak ci odwagi ? Niedługo będziesz się musiała sama obsłużyć , bo pielęgniarek nie będzie .Teraz jest tak ,że rodzina przychodzi, nakarmi pacjenta ,a jak ten się zesra jak to określiłaś ,zbiera się do wyjścia ,żeby pampersa zmieniła pielęgniarka lub opiekunka . Mówisz o wyrwanym cewniku .Nie zastanowiłaś się czy aby pielęgniarki nie były zajęte przy innym pacjencie ? Wyrwany cewnik może poczekać , to nie zagraża życiu .

#34  2019.07.29 08:39:03 ~Jan

Czy po nowych obliczeniach podstawa może być niższa niż obecnie?

#35  2019.07.29 20:14:35 ~Ala

Już niedługo nie będzie kogo dzielić bo starsze pielęgniarki odejdą na emerytury zostaną tylko mgr. i specjalistki to zobaczycie dopiero braki w pielęgniarkach Mnie już niedługo zostało z czego się cieszę ogromnie że nie będę musiała na to wszystko patrzeć i się tym denerwować. Zacznę normalnie żyć bez nieprzespanych nocy stresu poniżania.

#36  2019.07.29 20:17:58 ~Ewa

Nauczyciele dostaną a o nas to się tylko gada pisze a wciąż jest to samo wielkie g. o i tyle

#37  2019.07.31 16:22:53 ~Jula

Słuchajcie a osoba po przeszkoleniu po przerwie jak przyjdzie do pracy a ma Medyczne Studium Zawodowe to ile dostanie? Np w szpitalu albo przychodni?

Dodaj komentarz