Pielęgniarki: brakuje nas w ponad 70 proc. szpitali.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

Zobacz także:

Związek pielęgniarek: widzimy ogromną konieczność nowelizacji współczynników pracy.

Związek: pielęgniarki z licencjatem są potraktowane gorzej.

O siatce płac pielęgniarek w sejmie powiedziano.

Pielęgniarki: siatka płac w szpitalach wywrócona do góry nogami!

Salowa zarobi więcej. Trzeba pomyśleć znów o pielęgniarkach.

Oszukają pielęgniarki? Kwota bazowa uwolniona nie 1 stycznia 2020 roku?

Pielęgniarki czeka pilna zmiana siatki płac oraz wskaźników pracy...

Jaka podwyżka dla pielęgniarek od 1 lipca 2019 roku?


PIELĘGNIARKI: BRAKUJE NAS

W PONAD 70 PROC. SZPITALI

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie brakującego personelu medycznego

Szanowny Panie Ministrze,

portale internetowe informują, że z raportu Manpower Group "Niedobór talentów w służbie zdrowia" wynika, że aż w ponad 70 proc. szpitali brakuje pielęgniarek, a w 38 proc. personelu pomocniczego - salowych, pomocy kuchennej czy pracowników pralni. Według raportu 72 proc. szpitali potrzebuje pielęgniarek wszystkich specjalizacji, 68 proc. szuka lekarzy, a 13 proc. - położnych. 7 proc. szpitali poszukuje na rynku pracy techników elektroradiologów i/lub diagnostów laboratoryjnych. Szpitale potrzebują także personelu pomocniczego (38 proc.) oraz pracowników działów administracji (38 proc.).Pod względem specjalizacji na pierwsze miejsce wysuwa się: pediatria i choroby wewnętrzne (23 proc. szpitali poszukuje tych specjalistów), anestezjologia (21 proc.), chirurgia (15 proc.), medycyna ratunkowa (13 proc.), neonatologia (13 proc.), urologia (11 proc.), ginekologia (10 proc.), neurologia (8 proc.) i choroby płuc - 7 proc.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Jakie działania podejmie ministerstwo w celu rozwiązania problemu brakującego personelu medycznego?

Anna Elżbieta Sobecka

Poseł na sejm RP

15 lipca 2019 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


    Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych