1200 do postawy pielęgniarek tylko do 1 kwietnia 2020.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zobacz także:

1200 DO PODSTAWY PIELĘGNIAREK TYLKO 1 KWIETNIA 2020

W dniu 2 sierpnia 2019 roku, minister zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych, projekt rozporządzenia, które zapewnia pielęgniarkom i położnym 1200 do postawy tylko do końca 2020 roku. Poniżej publlikujemy treść przedmiotowego projektu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809, z 2018 r. poz. 1373 i 1682 oraz z 2019 r. poz. 34 i 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a, 3-5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w § 11 pkt 10a otrzymuje brzmienie:

„10a)      adresu i numeru telefonu właściwej komórki wskazanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w której świadczeniobiorca uzyska informację o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;”.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1  informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 i 577), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2019 r., także według stanu na dzień 1 października 2019 r., i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.

3. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza w 2020 r., według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681);

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

§ 3. W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zobacz więcej: Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?


Komentarze użytkowników

#1  2019.08.07 09:07:39 ~Studentka

Dziękuję, teraz już nie mam cienia wątpliwości, że wszyscy absolwenci będą zmuszeni wyjechać za granicę za chlebem.

#2  2019.08.07 09:26:52 ~Anna

Do wszystkich młodych rozpoczynajacych prace pielegniarek WYJEŻDŻAJCIE z kraju.

#3  2019.08.07 09:52:38 ~PIEL

No bo później dadzą więcej. Nie mają wyjścia. Napędzili inflację, wszystko drożeje. Małas zachwycona, że więcej się kształci, ale młodzi teraz mają wymagania. Nie myślicie chyba, że wejdą w ten zawód w Polsce bez odpowiedniej kasy.

#4  2019.08.07 10:03:57 ~dypl piel

A co z pielęgniarkami z DPS? Czy izby podały jakie zadośćuczynienie otrzymają pielegniarki z DPS za pominięcie ich w podwyżkach? Czy jest wreszcie wniosek aby z ustawy wykluczyć pracę pielęgniarek w DPS?

#5  2019.08.07 10:21:55 ~Do 4

Nie wiem o co kaman z pielęgniarkami z DPS ale w mojej okolicy mają podstawy 3800 +pochodne+ premia kwartalna 20% za brak absencji, a pielęgniarki w szpitalu podstawa 3100 i żadnych premii

#6  2019.08.07 10:54:03 ~Mgr piel

Prośba do młodych ludzi. Nie studiujcie pielęgniarstwa. Pieniądze byle jakie. Szacunku brak. Święta, długie weekendy i noce w szpitalu. Żenada. Niech zaproponują jakiemukolwiek urzędnikowi taką pracę za nasze "kokosy". Odmówią wszyscy. Policja i pensjonariusze ZK deklarują, że tej pracy nie wykonywaliby za ŻADNE pieniądze. Pomyślcie dzieciaki zanim popełnicie błąd i wybierzecie pielęgniarstwo.

#7  2019.08.07 11:24:36 ~ja

A czyli to jest ten pakiet Szumowskiego,już się wyjaśniło okraść, zgnoic i już.A panie z izb zadowolone. No cóż pielegniarek brakuje i już tak będzie, młode koleżanki uciekajcie tutaj zawodowo nigdy nie będzie dobrze.

#8  2019.08.07 11:33:45 ~PIEL

System stoi na PIELĘGNIARKA 50 + , później PIELEGNIARKA 20 + PENSJA Z UE.

#9  2019.08.07 11:41:11 ~Kk

Mija już rok we wrześniu a ja i moje koleżanki z wielu przychodni w pomorskim nie dostały nawet 1100 podwyzki. Gdzie są pieniądze i kontrole placówek medycznych!

#10  2019.08.07 11:49:14 ~Emerytka

W tym miesiącu po 39 latach przy łóżku chorego w Świątek i piątek i na dyżur ach nocnych przechodzę na EMERYTURĘ. O szczęście niepojete. Mam troje enuczst. Nie pozwolę aby zostały pielęgniarkami upodlonymi, stlamszonymi, z bez perspektyw na przyszlosc. Życzę zdrowia ministerstwu.

#11  2019.08.07 11:59:21 ~K-a

Ale to chodzi tylko o 100 zł więcej czy źle rozumiem, bo1100 to Zębalowe?

#12  2019.08.07 12:43:02 ~Piel

No niech spróbują obciąć cokolwiek. Nie tylko tego nie zrobią, ale jeszcze będą musieli sporo dołożyć.

#13  2019.08.07 12:53:15 ~Dela

Niczego nie obetną, chodzi tylko o to aby przedłużyć czas na taki sposób wypłacania tych pieniędzy jak do tej pory przez NFZ . Odsunięto konieczność wydania rozporządzenia dot. współczynników korygujących . sorki, że się wtrącam i dziękuję za uwagę .

#14  2019.08.07 13:18:48 ~Ala

Jeśli nam zabiorą 1 grosz to wszystkie dziewczyny staną a przy łóżku chorego będą stały panie z Izb i ministerstwa plus z nfz. Trzymajmy się razem. Niech zobaczą co to znaczy brak personelu pielęgniarskiego. A tak to czekamy nadal na podwyżki nie ochłapy.

#15  2019.08.07 13:20:00 ~Ania

Wy to macie zdrowie,co Wy jeszcze robicie.w tym upodlonym zawodzie

#16  2019.08.07 15:32:07 ~ona

Nic nie zabiorą czytajcie ze zrozumieniem a Mielcarek niech nie nakręca spirali zła:D:D:DD

#17  2019.08.07 15:38:12 ~Doria

Nic nie zabiorą przecież macie to w podstawie , a Wy znowu kraczecie ! 4000 tyś podstawy to chyba już wam wystarczy . przestańcie ciągle narzekać

#18  2019.08.07 16:00:35 ~Mika

Jak wam tak źle to idźcie na fizjoterapeutów, 1680 zł to super wynagrodzenie po 5 latach studiów

#19  2019.08.07 16:16:12 ~Mgr

Nie wiem gdzie polowa z was pracuje , ale u nas w szpitalu piel mgr ze spec podstawa to 4350 :)

#20  2019.08.07 16:18:19 ~Do 17

Mów za siebie. Nie ty będziesz decydować o tym, czy komuś wystarczy czy nie. A poza tym skąd wiesz, ile ktoś ma podstawy?

#21  2019.08.07 16:20:10 ~Do 19

W naszym szpitalu ustawa działa, ale do takiej podstawy to jeszcze mi trochę brakuje.

#22  2019.08.07 16:50:44 ~Ech

Ty specjalista z magistrem (taki mamy system)edukacji.

#23  2019.08.07 17:17:02 ~Ewa

To ty idź na Pielęgniarstwo, a najlepiej idź na swój Portal!

#24  2019.08.07 17:19:15 ~Ewa

Komentarz 22 do nr 18. Jak ci tak źle!

#25  2019.08.07 17:21:17 ~Ewa

Sorry - Komentarz 23 a nie 22

#26  2019.08.07 21:09:11 ~Do

No tak u nie maają co najmniem 3 500 fizykoterapeuci.

#27  2019.08.07 21:25:57 ~M

Ja pracuję w zawodzie 25 lat podstawy mam 3700 ciągle słyszę o podwyżkach ale jakoś ich nie widzę .Lepiej już nie będzie tylko gorzej .Jeszcze w naszym szpitalu tylko słyszę o oszczędności kosztem pielęgniarek .Przełożona mówi ,że nas brakuje a pan dyr.że jest nas za dużo .I przełożona go sucha .Podsumują tragedia .

#28  2019.08.07 21:56:12 ~jadha

.4000 tyś podstawy to chyba już wam wystarczy .starczało jak pietruszka była po 6 zł a nie po 25

#29  2019.08.07 21:58:43 ~esmeralda

Od przyszłego roku na konto posłów będzie wpływała kwota wyższa w sumie o ponad 600 zł. Szefowa Kancelarii Sejmu twierdzi, że ma to związek z planowaną przez rząd podwyżką w budżetówce ---można ? można. Panie pielęgniarki nie jesteście w opcji podwyżkowej , jest Was za mało żeby liczyć na Wasze głosy.

#30  2019.08.07 21:59:24 ~Do 17

To ty skończ pielęgniarstwo 7 lat nauki albo i więcej ze specjalistycznymi i kwalifikacyjnymi.

#31  2019.08.07 22:04:19 ~***

''Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - podała w środę (7 sierpnia) kancelaria głowy państwa. Ustawa zmienia kwotę bazową, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. - z 3,9 tys. zł, na 4,2 tys. zł. Ponadto - jak wskazano w informacji Kancelarii Prezydenta - ustawa wydłuża o sześć miesięcy okres stosowania przepisu przejściowego w art. 7 ustawy, z 31 grudnia 2019 r. na 31 czerwca 2020 r. Wynagrodzenia minimalne pracowników medycznych określane są na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z jej przepisami wynagrodzenie minimalne wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej i współczynnika pracy, określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. " Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP) chochlik- ilość dni czerwca Moim zdaniem nie jest to eliminacja dodatku, problem tkwi w przedłużeniu okresu przejściowego, czyli.wolność Tomku w swoim domku.UMIESZ LICZYĆ, LICZ NA SIEBIE

#32  2019.08.07 22:17:39 ~#31

Nie wiem gdzie Wy wszystkie pracujecie? W Wieluniu woj Łódzkie pielęgniarka z 30 letnim stażem podst.2900 A ze specjalizacja 3100! Dodam z dodatkiem 1200.

#33  2019.08.07 22:25:35 ~Ech

A napisała, że czynności uważne za pielęgniarskie, z nikt nie może wykonywać bez ustawowej i to od rządów sanacji ?

#34  2019.08.07 23:02:11 ~Ojejku

Tytuł pielęgniarki i praktykę od dwudziestolecia międzywojennego nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody ( zlecać też ) .Czy uczelnie informują kandydatów na pielęgniarkę/pielęgniarza jak czynności, które ich wyuczą w oparciu o ustawę o zawodzie piel i poł są chronione przez państwo przed znachorami, babkami i takimi innymi?

#35  2019.08.08 17:42:44 ~Sauron

Do jakiej podstawy 1200 na stałe? U nas tylko na czas określony - na rok.

#36  2019.08.08 20:11:50 ~Anna

W szpitalu miejskim pielęgniarki mają podstawy 4450 zlotych

#37  2019.08.09 10:27:08 ~Milena

Ale dlaczego jęczycie? Przecież jak te 1200 zł brutto wchodziło do podstawy (nie miało być dodatkiem) to wówczas większość pielęgniarek nie otrzymałaby ustawowych podwyżek ze względu na zaszeregowanie. Zatem od początku było wiadome, że zgoda naszych związków zawodowych na włączenie na stałe dodatku do podstawy to był błąd. Tak to mielibyśmy dodatek, a do tego podnosiliby nam płace zasadnicze ze względu na ustawę.

#38  2019.08.09 10:29:32 ~Milena

"Niczego nie obetną, chodzi tylko o to aby przedłużyć czas na taki sposób wypłacania tych pieniędzy jak do tej pory przez NFZ . Odsunięto konieczność wydania rozporządzenia dot. współczynników korygujących . sorki, że się wtrącam i dziękuję za uwagę ." Współczynników korygujących? Mogłabyś rozwinąć myśl?

#39  2019.08.09 20:57:06 ~do 32

To ile miały przed włączeniem 1200? 1700zł podstawy BZDURA

#40  2019.08.09 21:51:20 ~Do 39

Zdziwiłabyś się

#41  2019.08.10 22:50:01 ~Mniszka64

My niece many wlaczone do podstawy mamy te 1200 dodane aneksem czyli nice pewnego

#42  2019.08.19 00:34:22 ~Plg

To te podwyżki miały zachęcić młodych do studiowania.Skąd taka nagła zmiana o co tu chodzi? Przecież dzięki zembalóce ruszyło wszystko Czy cofamy się w rozwoju? Czy pielęgniarki nie są potrzebne?

#43  2019.08.20 11:38:07 ~43

Swoją drogą obniżka płac pieleģniarskich była by swoistym precedensem drudnym do wyjaśnienia w dobie wszechobecnego braku i zapotrzebowania na ten rodzaj personelu. Chyba, że są to zamierzone działania dywersyjne wymierzone w zdrowie Polskiej populacji.

Dodaj komentarz