Pielęgniarski live #17 - "Składki ZUS od 4x400".


Kontynuujemy działalność vloga tv.pielegniarki.info.pl. W nowej konwencji Live.

Pielęgniarki jednego ze szpitali poinformowały redakcję Ogólnopolskiego Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl, że kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  wykazała, iż dyrekcja nie przekazywała do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, z części kwoty brutto brutto od 4x400.

A przecież były to pieniądze przekazywane przez NFZ, "brutto brutto" czyli zawierały część, którą należało przekazać do ZUS jako składki. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tej sytuacji z osobna każdą pielęgniarkę i położną z tego szpitala, gdyż każdej pielęgniarce  "przysługuje prawo wypowiedzenia się do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy".  Warto podkreślić, że na paskach wypłaty widnieją kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. ZUS zawiadamia pielęgniarki i położne, że szpital nie odprowadzał składek za okres od stycznia 2016 do grudnia 2017. 

Więcej info w powyższej sprawie w artykule pt:. Pielęgniarki: szpital nie płacił ZUS-u od 4x400.

Zobacz także: 

Ważne - z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.

Poniżej publikujemy siedemnasty live z dnia 5 września 2019 roku

"Składki ZUS od 4x400"

Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego live'a...


Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".

Pielęgniarki: na dyżury pielęgniarskie skierowani lekarze.

Pielęgniarki: szpital nie płacił ZUS-u od 4x400.

1200 do podstawy pielęgniarek - informacja naczelnej izby.