Pielęgniarki wyliczyły: nasza pensja i elektryka po podniesieniu pensji minimalnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i personelu niemedycznego.


Warszawa dnia 13 września 2019 r.

ZK/889/VII/2019

 

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie ⅓
00-583 Warszawa

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

 

Wynagrodzenie pielęgniarek i pracowników niemedycznych

(...) 

W naszej ocenie podniesienie skokowe wynagrodzeń minimalnych wprost dotyczy także pracowników ochrony zdrowia i jest to zmiana systemowa, która wygeneruje od stycznia 2020r. i w kolejnych latach konieczność zwiększenia finansowania świadczeń medycznych przez NFZ, co poniżej postaramy się wykazać.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1471 z późn. zm.) pielęgniarki i położne zostały podzielone na trzy grupy :

 • ze współczynnikiem pracy 0,64 - pielęgniarki i położne bez specjalizacji,
 • ze współczynnikiem pracy 0,73 -  pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim,
 • ze współczynnikiem pracy 1,05 - pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim ze specjalizacją.

Przypominamy, że z danych jakie Związek Zawodowy posiadał na potrzeby negocjacji
w zeszłym roku ogółem w Polsce zgłoszonych było do wypłaty przez NFZ środków z OWU w styczniu 2018r. 202.586 etatów, w tym 182.412 pielęgniarek i 20.174 położnych.

Przypominamy również, że przy rozmowach na temat ustawy z 08-06-2017r. (forsowanej przez Ministra Radziwiłła) szacowaliśmy, że w tej najniższej grupie ze współczynnikiem pracy o,64 jest 70-75% wszystkich pielęgniarek i położnych. To jest ważna informacja wstępna, aby zobrazować Państwu skalę wpływu decyzji podjętych przez Rząd RP.

Podajemy teraz zatem przykład do porównania:

Chcemy przykładowo porównać wynagrodzenia od stycznia 2020r. osoby z najniższym wykształceniem (podstawowym) zatrudnionej w podmiocie leczniczym na stanowiskach np. osób sprzątających, portierów, pomocy kuchennych itp. z wynagrodzeniami gwarantowanymi na styczeń 2020r. dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo aby zobrazować różnice w przykładzie przyjmujemy, że obie grupy mają długoletni staż pracy, a zatem nabyły 20% dodatki stażowe przewidziane przez art. 65 ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście dla zachowania równowagi wzajemnego porównania pozostawiamy składniki pracy, które rekompensują w obu grupach dodatki za uciążliwość pracy np. w porze nocnej, w niedziele i święta, warunki szkodliwe itp.

Porównanie: płace pielęgniarek, salowej, elektyka, kucharki


Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

1/ Styczeń 2020r. - stan obecny

Pielęgniarki i położne bez specjalizacji  - ze współczynnikiem 0,64 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.225,60zł. według wyliczenia 2.688,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,64% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł.) powiększone o 20% dodatku stażowego.

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z tytułem mgr -  ze współczynnikiem 0,73 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.679,20zł. według wyliczenia 3.066,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,73% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł) powiększone o 20% dodatku stażowego.


Jeszcze warto wskazać, że nowo przyjmowane obecnie pielęgniarki i położne po pięcioletnich studiach magisterskich, ale bez wypracowanego dodatku stażowego będą otrzymywać w styczniu wynagrodzenie na poziomie 3.066,-zł., a pielęgniarki i położne
z wykształceniem wyższym I stopnia (po licencjacie) - 2.688,-zł.

 

Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych o najniższych kwalifikacjach z wieloletnim stażem


1/ Grudzień 2019r. - stan obecny

Te osoby o najniższych kwalifikacjach zatrudnione w podmiotach leczniczych w grudniu 2019r. będą jeszcze otrzymywały miesięczne wynagrodzenie na poziomie minimalnym 2.250,-zł. brutto (bo jeszcze do grudnia dodatki stażowe można wliczać do minimalnego wynagrodzenia).

2/ Styczeń 2020r. - stan już zagwarantowany zmienionymi przepisami

Te same osoby od stycznia 2020r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.120,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 2.600,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 520,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia od stycznia 2020r. dla tych grup zawodowych o 38,66%.

3/ Styczeń 2021r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2021r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.600,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 3.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 600,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 12 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 60%

4/ Styczeń 2024r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2024r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 4.800,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 4.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 800,-zł 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 36 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 113,33%.

UWAGA dodatkowa!

W/w wyliczenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są i tak niedoszacowane
i w praktyce mogą być niższe, bo wyliczenia obejmują kwoty docelowe jakie mamy osiągnąć dopiero od 01-01-2022r. (wynika to z brzmienia art. 3 ust. 4 w/w ustawy z 08-06-2017r. przeprowadzonej przez Ministra Radziwiłła), choć jest to częściowo złagodzone wymuszoną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o 1.200,-zł. od lipca 2019r. przeprowadzoną przez Ministra Szumowskiego.

Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i personeklu niższego 

Zatem tabelaryczne zestawienie celem porównania:

(...)

źródło: strona interetowa OZZPIP 

* środtytuły pochodzą od redakcji portalu 

Zobacz także:

Kontrowersje - Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

Związek pielęgniarek: obecny podział na grupy jest NIESPRAWIEDLIWY!

Pielęgniarki: spłaszczenie płac pielęgniarek z personelem niemedycznym.


  Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

  Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

  MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

  Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.