Pielęgniarki wyliczyły: nasza pensja i elektryka po podniesieniu pensji minimalnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i personelu niemedycznego.


Warszawa dnia 13 września 2019 r.

ZK/889/VII/2019

 

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie ⅓
00-583 Warszawa

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

 

Wynagrodzenie pielęgniarek i pracowników niemedycznych

(...) 

W naszej ocenie podniesienie skokowe wynagrodzeń minimalnych wprost dotyczy także pracowników ochrony zdrowia i jest to zmiana systemowa, która wygeneruje od stycznia 2020r. i w kolejnych latach konieczność zwiększenia finansowania świadczeń medycznych przez NFZ, co poniżej postaramy się wykazać.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1471 z późn. zm.) pielęgniarki i położne zostały podzielone na trzy grupy :

  • ze współczynnikiem pracy 0,64 - pielęgniarki i położne bez specjalizacji,
  • ze współczynnikiem pracy 0,73 -  pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim,
  • ze współczynnikiem pracy 1,05 - pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym II stopnia magisterskim ze specjalizacją.

Przypominamy, że z danych jakie Związek Zawodowy posiadał na potrzeby negocjacji
w zeszłym roku ogółem w Polsce zgłoszonych było do wypłaty przez NFZ środków z OWU w styczniu 2018r. 202.586 etatów, w tym 182.412 pielęgniarek i 20.174 położnych.

Przypominamy również, że przy rozmowach na temat ustawy z 08-06-2017r. (forsowanej przez Ministra Radziwiłła) szacowaliśmy, że w tej najniższej grupie ze współczynnikiem pracy o,64 jest 70-75% wszystkich pielęgniarek i położnych. To jest ważna informacja wstępna, aby zobrazować Państwu skalę wpływu decyzji podjętych przez Rząd RP.

Podajemy teraz zatem przykład do porównania:

Chcemy przykładowo porównać wynagrodzenia od stycznia 2020r. osoby z najniższym wykształceniem (podstawowym) zatrudnionej w podmiocie leczniczym na stanowiskach np. osób sprzątających, portierów, pomocy kuchennych itp. z wynagrodzeniami gwarantowanymi na styczeń 2020r. dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo aby zobrazować różnice w przykładzie przyjmujemy, że obie grupy mają długoletni staż pracy, a zatem nabyły 20% dodatki stażowe przewidziane przez art. 65 ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście dla zachowania równowagi wzajemnego porównania pozostawiamy składniki pracy, które rekompensują w obu grupach dodatki za uciążliwość pracy np. w porze nocnej, w niedziele i święta, warunki szkodliwe itp.

Porównanie: płace pielęgniarek, salowej, elektyka, kucharki


Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

1/ Styczeń 2020r. - stan obecny

Pielęgniarki i położne bez specjalizacji  - ze współczynnikiem 0,64 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.225,60zł. według wyliczenia 2.688,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,64% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł.) powiększone o 20% dodatku stażowego.

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub z tytułem mgr -  ze współczynnikiem 0,73 - ich gwarantowane wynagrodzenie porównywalne do w/w pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych wynosić będzie 3.679,20zł. według wyliczenia 3.066,-zł. (powstałe z wyliczenia 0,73% współczynnika oraz obowiązującego w styczniu 2020r. mnożnika 4.200,-zł) powiększone o 20% dodatku stażowego.


Jeszcze warto wskazać, że nowo przyjmowane obecnie pielęgniarki i położne po pięcioletnich studiach magisterskich, ale bez wypracowanego dodatku stażowego będą otrzymywać w styczniu wynagrodzenie na poziomie 3.066,-zł., a pielęgniarki i położne
z wykształceniem wyższym I stopnia (po licencjacie) - 2.688,-zł.

 

Gwarantowane ustawowo wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych o najniższych kwalifikacjach z wieloletnim stażem


1/ Grudzień 2019r. - stan obecny

Te osoby o najniższych kwalifikacjach zatrudnione w podmiotach leczniczych w grudniu 2019r. będą jeszcze otrzymywały miesięczne wynagrodzenie na poziomie minimalnym 2.250,-zł. brutto (bo jeszcze do grudnia dodatki stażowe można wliczać do minimalnego wynagrodzenia).

2/ Styczeń 2020r. - stan już zagwarantowany zmienionymi przepisami

Te same osoby od stycznia 2020r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.120,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 2.600,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 520,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia od stycznia 2020r. dla tych grup zawodowych o 38,66%.

3/ Styczeń 2021r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2021r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 3.600,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 3.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 600,-zł. 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 12 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 60%

4/ Styczeń 2024r. - stan obiecany przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji
w Lublinie

Te same osoby od stycznia 2024r. będą otrzymywały wynagrodzenie miesięczne na poziomie 4.800,-zł. według wyliczenia (minimalne gwarantowane przez Państwo wynagrodzenie 4.000,-zł. miesięcznie brutto powiększone o 800,-zł 20% dodatku stażowego, który wobec zmiany przepisów nie wlicza się do poziomu minimalnego wynagrodzenia).

Następuje zatem skokowy wzrost wynagrodzenia w porównaniu do grudnia 2019r. (w ciągu 36 miesięcy) dla tych grup zawodowych o 113,33%.

UWAGA dodatkowa!

W/w wyliczenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są i tak niedoszacowane
i w praktyce mogą być niższe, bo wyliczenia obejmują kwoty docelowe jakie mamy osiągnąć dopiero od 01-01-2022r. (wynika to z brzmienia art. 3 ust. 4 w/w ustawy z 08-06-2017r. przeprowadzonej przez Ministra Radziwiłła), choć jest to częściowo złagodzone wymuszoną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o 1.200,-zł. od lipca 2019r. przeprowadzoną przez Ministra Szumowskiego.

Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i personeklu niższego 

Zatem tabelaryczne zestawienie celem porównania:

(...)

źródło: strona interetowa OZZPIP 

* środtytuły pochodzą od redakcji portalu 

Zobacz także:

Kontrowersje - Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

Związek pielęgniarek: obecny podział na grupy jest NIESPRAWIEDLIWY!

Pielęgniarki: spłaszczenie płac pielęgniarek z personelem niemedycznym.


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.22 09:21:25 ~Ll

Trzeba powoli zmienić zawód. Dobrze ze z zawodu nie jestem tylko pielęgniarką

#2  2019.09.22 09:30:14 ~Joanna

Ja też. Ale chyba lepiej wyjechać z kraju. Bo tu się robi Białoruś.

#3  2019.09.22 10:24:08 ~Piel

Chcą całkowicie wyeliminować ten zawód ! Może obniżyć pensje do 1000 zł i wtedy wszyscy zrezygnują jednocześnie, a tak to odbywa się to na raty ! Chyba już nie byłoby chętnych żeby brać 5 etatów :)

#4  2019.09.22 10:27:18 ~PIEL

Czarowanie rzeczywistości na nic się nie zda. Koń jaki jest każdy widzi. Będą nas prosić i zachęcać i tak ci prześmiewcy będą mieć problem z pielęgniarkami.

#5  2019.09.22 10:49:47 ~Piel.

A licencjat to też wykształcenie wyższe a korzystniej liczone np. u fizjoterapeutów! W pierwszej kolejności powinno się brać pod uwagę odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka a nie sztuczne podziały! Po coś to Prawo Wykonywania Zawodu dostałyśmy!

#6  2019.09.22 10:50:23 ~///

Pracować za niższą niż najniższa krajowa o jakieś 1200 zł. Myślą, że pielęgniarki teraz wchodzące na rynek pracy będą zaiwaniać na trzech etatach, jak ich starsze koleżanki na parę lat przed emeryturą, które funkcjonowały tak ostatnich 10 lat. He, He, rynek sam wyreguluje płace pielęgniarek w tym dziadostanie (Polszy), chyba,że wpadną na pomysł obowiązkowych, dwuletnich staży za najniższą krajową w ochronie zdrowia, ( dla lekarzy teraz to 13 miesięcy stażu), wtedy to młode osoby z PWZ nie zrobią tu nawet mgr, tylko wyjadą w pośpiechu.

#7  2019.09.22 10:51:40 ~Ja

Chcą wyeliminować zawód, by przywrócić opiekunów - o wiele taniej! Super kom. nr 5

#8  2019.09.22 12:42:11 ~do 7

Nie chcą wyeliminować pielęgniarstwa tylko pozamykać szpitale powiatowe. W hospicjach, zolach, dpsach mogą pracować opiekunowie, którzy dostaną dodatkowe uprawnienia w kwestii zmiany opatrunków, podawania insuliny, odsysania, roznoszenia leków z dyżurki, ograniczy się w ten sposób liczbę potrzebnych pielęgniarek, których nie ma i nie będzie w systemie, jak pielęgniarki po LM przejdą na emerytury.

#9  2019.09.22 12:50:14 ~Ojejku

Dlaczego nie zamknięto wydziałów pielęgniarstwa po zrównaniu wyższego wykształcenia pielęgniarskiego ze średnim medycznym?

#10  2019.09.22 12:53:05 ~Piel

Pamiętam jak byłam w studium pielęgniarskim to instruktorki mówiły, że "niedługo będzie brakować pielęgniarek i będziemy miały świetny zawód i dużo zarabiały" - minęło ponad 20 lat i rzeczywiście pielęgniarek brakuje, ale w kwestii zarobków się nie zgadza.

#11  2019.09.22 12:57:24 ~do 9

Prawo wykonywania praktyki pielęgniarki podobnie jak praktyki lekarza nikt nie może w Polsce wykonywać bez ustawowej zgody państwa od dwudziestolecia międzywojennego. W przypadku pielęgniarki od 1935 r. Dlaczego ta cecha jest pomijana w przypadku pielęgniarki w klasyfikacji zawodów medycznych?

#12  2019.09.22 14:17:18 ~do 11

Od Ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r. jest to kształcenie na poziomie średniego szkolnictwa medycznego, od lat 70 tych XX w. dochodzi wyższe. Inaczej jak w przypadku położnej, która działała głównie na polu higieny, wyjątek pierwsza pomoc w nagłych przypadkach- do czasu przybycia lekarza ( Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 maja 1928 r.) ?

#13  2019.09.22 17:42:02 ~do wyzej

Mysle ze z prawem wykonywania zawodu pielegniarki i ustawami powinnysmy cofnac sie do czasow Florencji ktora uczyla przyszle pielegniarki ze sluzy sie w pierwszej kolejnosci lekarzowi a dopiero potem pacjentowi wiec zadne szkoly sa pielegniarkom nie potrzebne bo sluzacych nikt nie bedzie szanowal tym bardziej ze nikt nie szanuje ludzi malo zarabiajacych. Co do czynnosci pielegniarskich panstwo utworzy odpowiednie ustawy aby mogli wykonywac je opiekunowie asystenci medyczni i jeszcze nie wiadomo kto.

#14  2019.09.23 01:02:46 ~ooo

Do 13 he he , tak

#15  2019.09.23 08:57:57 ~do 13

Coś Ty? To tu była dzicz! i do chorych i rannych wysyłano osoby nie przygotowane do udzielania pomocy?

#16  2019.09.23 16:14:31 ~do 13

Przecież tych czynności nie mamy. Zerknij na Instrukcję Nr 479 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie zadań i kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych zatrudnionych na niektórych stanowiskach średniego personelu medycznego. Ty piszesz o asystentce pielęgniarskiej. Izby znają zakresy obowiązków pielęgniarek, które na nie płacą przymusowe składki. Jak izby realizują art. 84-87 Ustawy o p i p z 2011 r?

#17  2019.09.30 11:57:23 ~Jan

Od dawna spotykamy przedstawianie waszych danych w taki sposob ze nie znający problemu nie sa w stanie zrozumiec waszych wywodów. Prosze przedstawić jasno, ponieważ nie macie pracy akordowej, jaką stawkę godzinową posiadacie. To jest najlepszym wskaźnikiem waszej biedy. Nie interesuje mnie wysokość wynagrodzenia, bo mozna pracowac 4 godziny dziennie i płakać ze nie ma sie na chleb.

#18  2019.09.30 12:05:47 ~Jan

Jeszcze dodam, ze porownujcie z ogolnym minimalnym lub srednim wynagrodzeniem. Skad w tabeli wzielo sie 3100? Takie jest minimalne krajowe?

Dodaj komentarz