Nowa specjalizacja dla pielęgniarek.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek.


Specjalizacja dla pielęgniarek - psychoterapii dzieci i młodzieży 

Zobacz także: Szpital nie zwiększył płacy pielęgniarce o 10 i 20 procent. Poszła do Sądu Pracy. 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 30 sierpnia 2019 roku:

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiamy państwu projekt zmiany ustawy o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowelizacja polega na wykreśleniu z ustawy art. 1, który stanowi, w odniesieniu do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, że nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty zostały określone w innych przepisach. Czyli tak naprawdę tą zmianą wprowadzamy możliwość zdobywania specjalizacji w zakresach, które są określone w tej ustawie, dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, nie tylko tych, które zostały zdefiniowane. Rozszerzamy więc możliwość zdobywania specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki, diagnostów itd. Ta zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia liczby specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Będzie pozytywnie wpływać na sytuację kadrową w ochronie zdrowia.

(...)

Ile będzie trwała nowa specjalizacja dla pielęgniarek?  

Szanowni państwo, na początek parę zdań na temat dotychczasowego trybu zdobywania tej specjalizacji. Do tej pory generalnie zdobycie zawodu psychoterapeuty dla dorosłych było możliwe poprzez kształcenie w ośrodkach według różnych nurtów – programy tych szkoleń nie były wystandaryzowane. Prowadziły to rożne organizacje. Dlatego też minister zdrowia podjął decyzję o przygotowaniu takiej zmiany, która systemowo regulowałaby kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak i psychoseksuologii.
Do tej pory również przedstawiciele tych zawodów medycznych, o których rozmawiamy, czyli lekarze i pielęgniarki, mogli ukończyć specjalizację w tym zakresie w trybie dotychczas dopuszczalnym, czyli realizowane przez prywatne podmioty, według różnych standardów kształcenia. Minister zdrowia podjął działania, żeby uporządkować tę kwestię. Wprowadza nową możliwość specjalizowania się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Ta specjalizacja nie istniała do tej pory. Nie było możliwości kształcenia podyplomowego w tym kierunku, jak również psychoseksuologii. Ubieramy to w takie same ramy, jakie dotychczas obowiązują przy kształceniu podyplomowym lekarzy, pielęgniarek czy też innych zawodów medycznych.

Specjalizacja będzie trwała cztery lata. Podlega takiemu samemu reżymowi, jakiemu podlegają pozostałe specjalizacje, czyli nadzorowi i koordynacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Cały ten tryb specjalizacyjny będzie określony tak, jak do tej pory jest to realizowane w pozostałych specjalizacjach.

Do tej pory – tak jak powiedziałam – lekarze i pielęgniarki mieli możliwość uzyskania takiej specjalizacji i nie było problemu z wykonywaniem tego zawodu po uzyskaniu tej specjalizacji. My porządkujemy ten system po to, aby rzeczywiście całokształt kształcenia podyplomowego miał taki sam charakter i aby te specjalności były uznawane tak samo jak każda inna specjalność, która jest określona w przepisach prawa. Dokonujemy tej zmiany w tej ustawie, ponieważ chcemy dać możliwość wykonywania tej specjalizacji przez przedstawicieli innych zawodów medycznych. Jeżeli chcielibyśmy zawęzić grupę do na przykład lekarzy, to uregulowalibyśmy to w innym akcie prawnym. My natomiast chcemy rozszerzyć panel, bo prawdą jest, że tego typu kompetencje nabywają również pielęgniarki czy przedstawiciele innych zawodów medycznych. Potrzebujemy tych fachowców w systemie – tak jak powiedziała pani prof. Hrynkiewicz – i robimy wszystko, aby ich było jak najwięcej.

Jeżeli chodzi o zwiększenie możliwości specjalizacji w poszczególnych zawodach medycznych czy w zawodzie lekarza, lekarza dentysty – chciałabym państwu przypomnieć, że od kilku lat sukcesywnie zwiększamy liczbę miejsc rezydenckich, jak i pozarezydenckich. Wspieramy podmioty lecznicze, które chcą uruchomić miejsca specjalizacyjne. Jednak z drugiej strony musimy dbać o jakość tego kształcenia i te podmioty lecznicze, które zgłaszają akces do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach, muszą spełnić wymogi określone w przepisach prawa, bo to warunkuje jakość kształcenia podyplomowego. Dlatego te przepisy dość jasno i wyraźnie określają tę ścieżkę wejścia podmiotów leczniczych do prowadzenia różnego rodzaju specjalizacji.

Niemniej jednak chcę podkreślić, że zwiększamy liczbę miejsc rezydenckich. Z roku na rok wydajemy coraz więcej środków na finansowanie specjalizacji, zwiększamy też pulę tych specjalizacji, które są uznawane za priorytetowe. Zwiększamy wynagrodzenie dla specjalistów. Przygotowywany jest również projekt zmiany, o którym mówi pan poseł Skutecki, czyli przewidujemy wynagrodzenie również dla lekarza kierownika specjalizacji. Te wszystkie działania są podejmowane właśnie po to, aby jak najwięcej osób mogło zdobywać specjalizację i świadczyć usługi w naszym kraju.

Pani poseł Małecka-Libera prosiła o listę. Szanowni państwo, w tej chwili obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Tam jest wymienionych 16 rodzajów specjalizacji, które mogą być realizowane w ramach tej ustawy. Także w załącznikach do tego rozporządzenia wskazujemy wyraźnie, przedstawiciel jakiego zawodu jaką specjalizację może realizować. To rozporządzenie oczywiście też będzie nowelizowane. Po wejściu w życie tej ustawy, kolejnym krokiem będzie nowelizacja tego rozporządzenia i wprowadzenie nowych rodzajów specjalizacji do tego aktu prawnego. Dziękuję bardzo.

Wpłynęła duża liczba wiosków o rozpoczęcie specjalizacji, w tym od pielęgniarek 

A może jeszcze uzupełniająco chciałabym podać, jakie jest zainteresowanie realizacją tych specjalizacji czy też uznaniem dorobku, jeżeli chodzi o psychoterapię dzieci i młodzieży. W tej chwili już wpłynęło 900 wniosków i to są wnioski w większości lekarzy, którzy wnoszą o uznanie dorobku lub są zainteresowani realizacją tej specjalizacji.

Z stenogramu posiedzenia komisji wybrał: Mariusz Mielcarek 


Praca dla pielęgniarki od października. 2250 brutto. Do negocjacji...

Pielęgniarka naczelna z wykształceniem wyższym pedagogicznym? Tak!

Pielęgniarki napisały do Kaczyńskiego. Co będzie od stycznia 2020 roku?

Związek pielęgniarek "podnosi ALARM".


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.27 17:01:28 ~Ech

Pielęgniarka to zawód medyczny (art.2 Ustawy o zawodach piel i poł z 2011 r. Do którego punktu art. 4 wskazanej ustawy odnosi się specjalizacja w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak i psychoseksuologii?

#2  2019.09.27 20:32:00 ~Iwona

Mi się zawsze wydawalo że od psychoterapii jest psycholog. Już nie wiedzą w co jeszcze wyrobić pielęgniarki. Oczywiście poleca nasze koleżanki na tą specke bo poczują się nobilitowane bo przecież zapieprz anie za lekarza np. recepty im nie wystarcza. Teraz oprócz swojej roboty oraz roboty dietetyczke opiekunki salowej informaczyczki służącej będzie robić za psychologa za jedną pensję

#3  2019.09.27 21:24:15 ~dypl piel

Może i tak, zerknij do Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej o pielęgniarstwie z 1936 r. par. 8-tam jest wykaz przedmiotów w kształceniu pielęgniarek. Są formalnym narzędziem za pomocą, którego czynności pielęgniarki są zrównane z praktykami, których nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa.

#4  2019.09.27 22:19:32 ~Do

Bogactwo treści.

#5  2019.09.28 07:54:06 ~Pudel

Do pani pod trójka pielęgniarki dyplomowanej po liceum? Mamy 2019 rok.

#6  2019.09.28 08:30:18 ~dypl piel

A no właśnie, tekst ten jako akt prawny obowiązywał 1993 r. i jest aktem wykonawczym do Ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r. ( obowiązywała do 1996 r.). Czy państwo odebrało pielęgniarce czynności opisane w tekstach prawnych z drugiej połowy lat 30-tych XX wieku?

#7  2019.09.28 08:42:22 ~88

Kpina. To są zadania dla psychologa. I specjalizacja dla nich. Wchodzenie w kompetencje innych zawodów jest śmieszne. Obuzamy się na opiekunki medyczne a same pchamy się w kompetencje innych zawodów. O pamiętajcie się niedowartosciowane pielęgniarki.

#8  2019.09.28 09:17:38 ~dypl piel

Ilość nazw przedmiotów medycznych do niemedycznych w wskazanym tekście rozporządzenia z 1936 r. wskazuje, że pielęgniarka to zawód medyczny, a nie mający zastosowania w ochronie zdrowia. W obecnym tekście Ustawy o zawodach p i p z 2011 r. jest wyrażenie ' zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi' (art.2).

#9  2019.09.28 09:33:01 ~Abs

Oczywiście że totalna kpina. Do tego kształceni są psycholodzy-psychoterapeuci przez 8 lat nauki! To samobojst będzie o 100% więcej. Jakiś koszmar.

#10  2019.09.28 10:19:14 ~dypl piel

Ale w tym par. 8 Rozporządzenia o pielęgniarstwie z 1936 r.jest wyrażenie 'psychologia ogólna wraz z psychologią nauczania' i nie odnotowuję 'pedagogika', 'zarządzanie', 'kierowanie zespołem'? O co tu chodzi?

#11  2019.09.28 14:44:40 ~Do 7 i 9

Niekoniecznie, psychoterapeutami często zostają lekarze, głównie psychiatrzy. Nie rozumiem czemu pielęgniarki by miały nie móc - po prostu mają wtedy dwa zawody. To możliwość a nie obowiązek, więc nie ma się czym aż tak podniecać.

#12  2019.09.28 15:45:20 ~#11 cd

Poza tym biorąc pod uwagę wymagania jakie trzeba spełnić żeby to szkolenie zacząć, przetrwać i skończyć to jakoś sobie dzikich tłumów chętnych nie wyobrażam. O kosztach nie wspominając.

#13  2019.09.28 21:01:18 ~Piel

To jakis żart? . Tylko w którym miejscu się śmiać.

#14  2019.10.19 14:11:01 ~pomyłka

To chyba jakiś żart. Psycholog kształci się 5 lat na studiach - ma podstawy do rozpoczęcia studiów z psychoterapii, które nota bene dla psychologów trwają 5 lat o superwizjach i psychoterapii własnej nie wspomnę. Pomieszanie kompetencji.

#15  2019.10.20 13:07:38 ~z49

Jak zwykle czytac sie tych komentarzy nie da. Czyli standardowo ŻENADA.

#16  2019.10.24 15:39:03 ~Julka

Jestem ciekawa czy istnieje szansa na uznanie naszych specjalizacji, które były zgodne z programem ministra zdrowia - specjalista terapii uzależnień? Czy też dotyczy to tylko szkoleń, które dopiero mają się rozpocząć.

#17  2019.11.28 21:39:26 ~Ola

Słucham? Oszalałyście już? Może jeszcze wejdziecie w kompetencje adwokatów! Serio już w du. wam się poprzewracało. Na studia psychologiczne nie jest łatwo się dostać - nie to co na pielęgniarstwo-,a teraz będą jeszcze się za psychoterapie brać. Naprawdę polecam Wam jeszcze "pobawić się " w stomatologa, sędziego, architekta. Pielęgniarka 2019 - kobieta renesansu.

Dodaj komentarz