Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Związek pielęgniarek pisze do dyrektora w sprawie podziału 1200 PLN

Zobacz także: 

Pielęgniarka na stanowisku opiekuna medycznego. NIE. Asystentki? TAK!

Pielęgniarka: Nie dorabiam z pazerności. Tylko nie chcę żyć w ubóstwie.

Pielęgniarki w sprawie kontroli na szpitalnych oddziałach.

Poniżej publikujemy pismo zakładowej organizacji OZZPiP do dyrekcji szpitala w kwestii opinii do przedłożonego przez dyrektora projektu porozumienia w sprawie sposobu podziału 1200 zł PLN do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. 

Treść przedłożonego przez dyrektora porozumienia tutaj

Zobacz także: 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego ................... Szpitala .................

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach .................. z siedzibą w ........................ po analizie otrzymanego projektu pisma z dnia 09.09.2019 r. nr DE.S.11.070.2019 (otrzymanego 20.09.2019 r.) wraz z Projektem Porozumienia uprzejmie informuje, że w tak ważnej sprawie, jaką jest podział środków finansowych dla pielęgniarek, brakuje dialogu, uzgodnień, wspólnie wypracowanego stanowiska, jakim mogłoby być POROZUMIENIE. Nie odbyło się ani jedno spotkanie. Otrzymaliśmy Projekt, który w naszej ocenie jest krzywdzący dla naszej grupy zawodowej.

Nie odniesiono się do wytycznych - zarówno Ministra Zdrowia, jak i Dyrektora NFZ. 
Otrzymaliśmy od władz krajowych Związku Zawodowego informację, że w dniu 02.09.2019 r. Ministerstwo Zdrowia zakończyło kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2
im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (wystąpienie pokontrolne z 2.09.2019 r. NKK1.094.14. 2019.8). Z treści protokołu pokontrolnego wynika, potwierdzona ostatecznie przez Departament Nadzoru i Kontroli MZ, nieprawidłowość wydatkowania środków wypłacanych przez NFZ na podstawie OWU z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia w trakcie kontroli potwierdziło, że środki otrzymywane z NFZ na dokonanie
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych mogły być przeznaczone wyłącznie na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego również wyłącznie na: 

• podwyżkę dodatku za wysługę lat do wysokości ustawowej,
• pochodne wskazane w § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 października 2015 roku (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Związek pielęgniarek: to jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej

Przedłożone Porozumienie winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Otrzymane środki z NFZ winny być przekazane na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o kwotę co najmniej 1200 zł miesięcznie. Pochodnymi wymienionymi expressis verbis są: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatek stażowy nie przekraczający 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach ............................ z siedzibą w .......................... w trosce o dobro naszej grupy zawodowej wzywa Dyrekcję Samodzielnego Publicznego ........................ Szpitala ............................. do dokonania zmian zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Wnosimy o 1450 i 1500 PLN do wynagrodzenia zasadniczego

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach ............................... z siedzibą w ............................. wnosi o wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od 01.09.2019 r. o kwotę:
• dla pielęgniarek pracujących w czasie równoważnym (zmianowym) - 1450 zł miesięcznie,
• dla pielęgniarek pracujących od godziny 7:00 do 14:35 - 1500 zł miesięcznie.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wzrost wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru swojego zatrudnienia, Do zapisów dotyczących pielęgniarek, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, nie wnosimy zastrzeżeń.

W załączeniu:
1. Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami
opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.

Do wiadomości otrzymują:
1. Strona Związkowa
2. a/a

Zobacz także: 

Pielęgniarki: kontrole na oddziałach będą liczyć pielęgniarki i łóżka.

Czy pielęgniarki muszą dorabiać w kilku miejscach?

Komentarze użytkowników

#1  2019.10.10 11:27:33 ~Śliwki

Zmianowe powinny mieć więcej, jedno bujaja się w święta, a zmianowe pracują w święta.

#2  2019.10.10 11:34:44 ~piel

do podstawy wszystkie jednakowo ,a pochodne to juz inna sprawa

#3  2019.10.10 12:53:36 ~Plg

Popieram 1 i 2.Przeszły na ranną zmianę,bo nie wytrzymywały na nockach.Mają piękną cerę i zawsze są świerze.Zmianowe kończąc dyżur,wyglądają jak .

#4  2019.10.10 13:26:38 ~Mim

Uważam że system ranny nie powinien mieć wyższej stawki, jedynie na równi z systemem zmianowym. System zmianowy powinien być lepiej nagradzany ze względu na dyspozycyjność w różnych godzinach doby, wpływa to na organizm człowieka, powoduje zaburzenia snu, hormonów. Trzeba obstawiać wszystkie święta, weekendy, niedziele. Natomiast argumentem do wyższego wynagrodzenia systemu rankowego jest "zarabiamy mniej niż koleżanki dyzurujace". Nie jest to wystarczajacy argument

#5  2019.10.10 13:32:16 ~Do

Podobnie lekarz.

#6  2019.10.10 13:49:51 ~TOKIL

Widać od razu ze nie zmianowe pisały pismo bo chcą więcej dla siebie. Pielęgniarka jest jedną więc powinno być po równo, a nie znowu dzielić na lepsze i gorsze.

#7  2019.10.10 15:11:11 ~Piel

Oczy sobie wydrapiecie za złotówkę. Tak samo są pielęgniarkami jak my zmianowe

#8  2019.10.10 16:36:54 ~Małgorzata

Praca w nocy i w święta powinna być wyżej opłacana to jest dla mnie oczywiste. 35 lat pracuję w systemie zmianowym i wiem z czym to się wiąże zdrowie to jedno a to że rodzina spędza święta i niedziele beze mnie w domu to drugie jakaś rekompensata powinna być

#9  2019.10.10 17:41:26 ~Plg

Jestem za równym podziałem.Tak samo dzienne i zmianowe.Zmianowe dodatki nocne i świąteczne.

#10  2019.10.10 18:22:19 ~Ewa

Pracowałam na zmiany 30 lat teraz mam pracę na jednej zmianie są oczywiście plusy święta wolne brak nocy .Niestety są też minusy dzień w dzień w pracy rano jest najwięcej zleceń i pracy brak możliwości pójścia np rano do lekarza muszę brać urlop .W weekend nie mam czasu na odpoczynek bo nadrabiam zaległości w domu Więc niech koleżanki zmianowe tak nam rankowym nie zazdroszczą mają więcej dni wolnych a za dyżury dodatki i nie zawsze muszą oglądać twarze których nie lubią Uważam że straciliśmy my takowe i należy nam się inne naliczanie pieniędzy.U nas w oddziale jakoś nie ma chętnych na ranki a tak mamy cudownie i dobrze jak tu czytam wypowiedzi niektórych.kolezanek które pozdrawiam i życzę rannej zmiany

#11  2019.10.10 18:57:23 ~a do 1

O co ci chodzi, pisz jaśniej

#12  2019.10.10 19:01:42 ~b

Skoro tak na rankach jest wspaniale, to czemu nie rezygnujecie z tych cięzkich dyzurow? Ja pracowalam 30 lat na zmiany, teraz na ranki bo nie ma mozliwosci wrocic na zmiany! i mam porownanie. Nie nawidzę rankow i zadna ze zmianowych nie chcialaby się ze mną zamienic

#13  2019.10.10 22:45:48 ~Do 12

O czym mówisz.U nas nie ma komu pracować na zmiany.Chore poodchodziły na ranki.Te z nowotworami,z chorymi oczami.Chyba,że macie młodą kadrę.

#14  2019.10.10 22:52:18 ~Plg

Do 12.Masz rację .Zależy też na jakim oddziale się pracuje.Jeżli coś się dzieje na rannej zmianie to mniejszy stres.Jest nas więcej.Gorzej jak zostaje na zmianę popołudniową czy nocną 1-2 pielęgniarki i 1 lekarz bez salowej.Dobrze wiesz jaki to odjazd.

#15  2019.10.10 23:01:06 ~Piel

Tylko kto te zlecenia odbiera i wykonuje ? U nas np.podział na odcinki.Mam odcinek A i swoich pacjentów,nikt za mnie nie sprawdzi i nie wykona zleceń.Chyba,że koleżanki widzą ,że nie wyrobię się.To pojadą na konsultację z moim pacjentem,albo wykonają pojedyncze zlecenie.Być może nie chcą zamienić się na ranki,bo zależy im na lepszym zarobku.Dlatego ta zmiana ma 1 plus.Poza tym nic więcej.

#16  2019.10.10 23:11:30 ~Plg

Ranna zmiana chcę to zrobię .Nie chcę nie zrobię.Zmianowa-nie chcę ale muszę.

#17  2019.10.11 01:53:31 ~do 10

To wróć na zmiany jeśli teraz masz więcej minusów, jaki problem ? . Jasne, chciałoby się w nocy spać,w święta mieć wolne i dodatek brać . Zapomniał wół jak cielęciem był.

#18  2019.10.11 04:54:15 ~51?

No właśnie, dlaczego pìelęgniarki nie mają dyżurów medycznych jak farmaceuci czy diagności lab ?

#19  2019.10.11 10:55:20 ~Plg do18

Bo za takie dyżury trzeba więcej zapłacić.Po co dawać dyżury medyczne.Przyjdą koleżanki z innego szpitala za połowę ceny.Dyżury med.mogą pełnić plg z wyższym wykształceniem mgr

#20  2019.10.11 11:12:43 ~do 19

Licencjat to też wyższe wykształcenie. Czy dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania można uzyskać prawidłową obsadę pielęgniarek ( które znają pacjentów, a nie są z tzw "doskoku") na dyżurach?

#21  2019.10.11 11:21:51 ~Do 20

Wyeliminuje to błąd dyskryminacji pielęgniarek etatowych?

#22  2019.10.11 15:52:47 ~Do

Po co USTAWODAWCA ustanowił dodatki funkcyjne?

#23  2019.10.12 09:22:14 ~Położna

Czytam te komentarze i lapie się za głowę. Właśnie dlatego nic nie potrafimy wywalczyć bo jak zwykle się kłócimy i nie potrafimy być jednym głosem jak lekarze. Smieja się z nas. I wcale się nie dziwię. Przez 15 lat pracowałam na zmiany na ojomie noworodkowym. To bardzo ciężki oddział. Ale prawda jest taka ze jak się nic nie dzieje na nocach to można odpocząć. Nie spać, bo do tego nawet nie ma warunków ale chociaż trochę posiedzieć. Od 2 lat pracuję na rankach na tym zasym oddziale. Jest straszny zasuw. Często wychodzę po 15, albo muszę zostać do 19 bo nie ma kto pracować. Zeby cokolwiek załatwić muszę brać urlop. Codziennie wstaje o 5 rano. I niestety w weekendy też czasem trzeba przyjść bo nikt niby nie może. Zawsze najwięcej dzieje się na dniu. Mnóstwo zleceń, badań wyjazdowych, badań krwi, zakładania kaniul centralnych i innych procedur dużo bardziej skomplikowanych. Jestem dużo bardziej przemeczona niż kiedyś. Jak pracowałam na zmiany to zawsze miałam 2 lub 3 dni wolnego w tygodniu. Są plusy i minusy rankow i pracy zmianowej. Ale przede wszytskim wszystkie jesteśmy pielegniarkami, poloznymi. Powinnyśmy się wspierać i chce pieniędzy dla nas wszytskich jednakowo. Musimy się zjednoczyć! A nie tylko kłócić. Każda z nas pracuje bardzo ciężko. I jeszcze nas nie doceniają.

#24  2019.10.12 17:36:13 ~???

To co wkońcu zabiorą te 1200 z podstawy czy dadzą 1500:) hehehe czeski film pod tytułem służba czy tam ochrona zdrowia;) pozdrawiam.

#25  2019.10.13 19:16:15 ~Rysa

Nie zawsze studia są dobrym wyborem. Ja np. zdecydowałam się na szkołę policealną Studium Pracowników Medycznych i Społecznych i uczę się na kierunku technik dentystyczny. Miałam już praktyki w Hiszpanii, które były genialne. Skończę szkołę i będe mogła pracować w zawodzie ;)

#26  2019.10.14 16:41:21 ~P

Kiedy wejdzie do pensji te 1450 zł?

#27  2019.10.16 19:07:12 ~tico

Znowu związki kombinują, najpierw należy dopilnować to co dostałyśmy do tej pory i żeby pracodawca nie zabierał to co daje NFZ. Pracuję na 1 zmianę i nie dostaję wyrównania kwoty przeznaczonej z NFZ na mnie, (mam tylko 1100 zł) tylko pieniądze są zabierana na dyżury zlecone, nadgodziny itp. I jeszcze jedno: magister jest najwyższą formą wykształcenia na całym świecie, tylko nie w Polsce. w siatce płac powinno być mgr lub specjalizacja>

#28  2019.11.11 16:55:40 ~Gosc

Jeden wielki bajzel nie ma co sie spierac jeszcze nikomu nic nie dolozono poza obowiazkami a tu afera o nic.Jak tak dalej bedzie to wszyscy obudza sie z reka w nocniku.Sytuacja jest gorsza z dnia na dzien i nie wiadomo ile ta agonia potrwa.Wladze podsycaja atmosfere a same nic nie robia.Wiec niepotrzebnie sie spieracie.To i tak na nic.

#29  2019.11.12 00:26:05 ~Piel

Kiedy możemy się spodziewać podwyżek?

#30  2019.11.13 18:54:05 ~Ada

A ile zarabia pielegniarka bez stazu

#31  2019.11.18 15:46:54 ~do 30

Rok stażu, na reke 4000-4200

Dodaj komentarz