Związek pielęgniarek: wyższy wzrost pensji zasadniczej dla pielęgniarek jednozmianowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Związek pielęgniarek o pensjach zasadniczych pielęgniarek jednozmianowych

Poniżej publikujemy pismo zakładowej organizacji OZZPiP do dyrekcji szpitala w kwestii opinii do przedłożonego przez dyrektora projektu porozumienia w sprawie sposobu podziału 1200 zł PLN do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. 

Treść przedłożonego przez dyrektora porozumienia tutaj

Zobacz także: 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego ................... Szpitala .................

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach .................. z siedzibą w ........................ po analizie otrzymanego projektu pisma z dnia 09.09.2019 r. nr DE.S.11.070.2019 (otrzymanego 20.09.2019 r.) wraz z Projektem Porozumienia uprzejmie informuje, że w tak ważnej sprawie, jaką jest podział środków finansowych dla pielęgniarek, brakuje dialogu, uzgodnień, wspólnie wypracowanego stanowiska, jakim mogłoby być POROZUMIENIE. Nie odbyło się ani jedno spotkanie. Otrzymaliśmy Projekt, który w naszej ocenie jest krzywdzący dla naszej grupy zawodowej.

Nie odniesiono się do wytycznych - zarówno Ministra Zdrowia, jak i Dyrektora NFZ. 
Otrzymaliśmy od władz krajowych Związku Zawodowego informację, że w dniu 02.09.2019 r. Ministerstwo Zdrowia zakończyło kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2
im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (wystąpienie pokontrolne z 2.09.2019 r. NKK1.094.14. 2019.8). Z treści protokołu pokontrolnego wynika, potwierdzona ostatecznie przez Departament Nadzoru i Kontroli MZ, nieprawidłowość wydatkowania środków wypłacanych przez NFZ na podstawie OWU z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia w trakcie kontroli potwierdziło, że środki otrzymywane z NFZ na dokonanie
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych mogły być przeznaczone wyłącznie na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego również wyłącznie na: 

• podwyżkę dodatku za wysługę lat do wysokości ustawowej,
• pochodne wskazane w § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 października 2015 roku (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Związek pielęgniarek: to jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej

Przedłożone Porozumienie winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Otrzymane środki z NFZ winny być przekazane na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o kwotę co najmniej 1200 zł miesięcznie. Pochodnymi wymienionymi expressis verbis są: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatek stażowy nie przekraczający 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach ............................ z siedzibą w .......................... w trosce o dobro naszej grupy zawodowej wzywa Dyrekcję Samodzielnego Publicznego ........................ Szpitala ............................. do dokonania zmian zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Jakie wynagrodzenie zasadnicze dla pielęgniarki jednozmianowej,  jakie dla pielęgniarki pracującej na zmiany

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalach ............................... z siedzibą w ............................. wnosi o wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od 01.09.2019 r. o kwotę:
• dla pielęgniarek pracujących w czasie równoważnym (zmianowym) - 1450 zł miesięcznie,
• dla pielęgniarek pracujących od godziny 7:00 do 14:35 - 1500 zł miesięcznie.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wzrost wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru swojego zatrudnienia, Do zapisów dotyczących pielęgniarek, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, nie wnosimy zastrzeżeń.

W załączeniu:
1. Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami
opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.

Do wiadomości otrzymują:
1. Strona Związkowa
2. a/a


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.11.11 10:39:41 ~#1

Dzielcie nas dalej, niedługo nie będzie kogo dzielić.

#2  2019.11.11 10:46:43 ~Poz

Pracuje w POZ , niczego takiego nie zauważyłam! Te związki stosują taka sama propagandę jak Tv-pis, gdzie we wczorajszym teleexpresie podano, że pielęgniarki otrzymały 1500 zł podwyżki! Sk* ństwo i tyle! Ale w eter poszło!

#3  2019.11.11 11:03:07 ~???

Czy jest jeszcze jeden taki zawód,w którym dzieją się takie cuda ? Kłamstwa,mianipulacja.Wywraca się nim do góry nogami prawie codziennie.Kladziesz się spać jako pielęgniarka,budzisz się, już nią nie jesteś,jesteś kimś innym,kimś inaczej postrzeganym,inaczej opłacanym.Schizofreniczny zawód i ludzie którzy go tworzą.

#4  2019.11.11 11:04:41 ~Piel

To tak jak by żądali 1000 zł podwyżki dla pielęgniarki endoskopowej ? Po co podziały ? Podwyżki potrzebne są dla wszystkich bo zarabiamy bardzo podobnie ! A może ta osoba ze związków pracuje w systemie jednozmianowym i żąda podwyżki dla siebie ? Każdy myśli wyłącznie o sobie !

#5  2019.11.11 11:05:34 ~piel

Mnie też bardzo denerwują te kłamstwa w telewizji !

#6  2019.11.11 11:08:22 ~Piel

Podwyżki dla pielęgniarek pediatrycznych, internistycznych, chirurgicznych, diabetologicznych, anestezjologicznych, starszych, magistrów, jednozmianowych, itd Można mnożyć podziały !

#7  2019.11.11 12:28:37 ~Ewa

Podstawy zaszeregowania mamy IDENTYCZNE. Różnice w płacach powstają poprzez dodatki nocne i świąteczne.( to jest tak ewidentne ,że aż z zakłopotaniem objaśniam). Gdyby praca zmianowa była analogiczna z jednozmianową to szkoły, urzędy . były czynne w nocy i w święta.

#8  2019.11.11 14:02:26 ~Do Ewy

Jednakowe podstawy? A gdzie tak jest?

#9  2019.11.11 14:13:03 ~,,,,,

Sa opracowania na temat stresu pracy zmianowej.Są osoby,które po dyżurze nocnym,nie są w stanie zasnąć w dzień.Utrwalają się zaburzenia snu,a wiadomo zaburzony sen prowadzi do wielu chorób somatycznych i psychicznych/depresja/,nie mówiąc jak funkconuje się w domu,mając dzieci,przy których nie zaśniesz.Dodatkowa rekompensata należy się zmianowym jak przysłowiowa psu zupa.Niech 1 zmianowe przejdą na zmiany.Często od nich uciekają,a boli ich,że umęczona pielęgniarka po nocy ma niewiele więcej.Chciałyby zjeść ciastko i mieć ciastko.Zazdrość to paskudna cecha.

#10  2019.11.11 14:31:59 ~11 11 19

Jeśli nauczyciele maja przywileje i żołnierze którzy pracują w czasach pokoju a nie wojny to tym bardziej należy się wszystkim pielęgniarkom pracującym w bezpośredniej opiece z chorymi. A już w porównaniu z nauczycielami to skandal jak pielęgniarki traktowane są w tym kraju. Tak, w TYM kraju. pielęgniarka

#11  2019.11.11 14:39:28 ~do 10

Wszystkie pielęgniarki pracujące w bezpośredniej opiece z chorymi,mają pensję,już zróżnicowaną.O jaki przywilej tobie chodzi.

#12  2019.11.11 14:47:16 ~piel.

W porównaniu z pielęgniarkami kopanymi w dupę przez wszystkie rządy -młode byki - żołnierze, którzy od 74 lat nie walczą przecież o niepodległość, traktowani są po królewsku. Wielu z nich dłużej pobiera emerytury niż przeżyło lat w momencie przejścia na emeryturę( 35lat) po 15 latach pracy. I emerytury z naszej krwawicy mają większe od naszej pensji. To jest dopiero Qrfa skandal.

#13  2019.11.11 14:54:09 ~do 11

Z pewnościa nie taki który dzieliłby pielęgniarki. Wyjaśniam : Chodzi mi o takie przywileje ,które mają nauczyciele i żołnierze i pozostali uprzywilejowani bo jeśli oni , wszyscy maja to tym bardziej należy się pielęgniarkom.

#14  2019.11.11 14:58:47 ~22

W łodzi dyrektor podzielił oddziałowe 800 zł, zastepca oddziałowej 600 zł a zmianowe zero to jes podział tylko pracowac idziemy na zwolnienia

#15  2019.11.11 15:01:07 ~po

Mamy sie jednoczyc a nie dzielić taka polityka prowadzi to podziałow pielegniarek

#16  2019.11.11 15:05:48 ~do 22

Współczuję.Takie właśnie są działania wszędzie ,podwyżka kierownikom,aby ich sobie podporządkować,trzymać pozostałe piel.mówiąc kolokwialnie "za pysk"Aaa jeszcze należy im kwota z różnicy ze zmianowymi.Pozostałe skłócać,wymyślając bzdury.

#17  2019.11.11 15:13:37 ~xxx

W większości szefowe to takie sprzedajne,za 30 srebrników.Bez ambicji,honoru i innych wyższych wartości,nie mówiąc o morale zawodu.Inna; oddziałową,przełożoną itp.nie zostanie.

#18  2019.11.11 15:23:58 ~do 15

I o to chodzi,będą podziały, grupa się nie zjednoczy.Gdyby potrafiła się zjednoczyć,byłaby bardzo niebezpieczna dla wszystkich/dyrektorów,ministrów itp./A do tego nie chcą dopuścić.

#19  2019.11.11 16:17:43 ~Oddziałowa

Do tych, które jak nikt, pracują najciężej, bo na noce i święta. Przecież te noce i święta kochacie najbardziej. Jedynym stałym elementem każdego dyżuru, to studiowanie grafiku: dlaczego mam 5 a nie 6 nocy, a dlaczego ta noc nie jest z soboty na niedzielę, bo to dodatkowe 4 godziny świąteczne. A na tych nocach i świętach, to najlepiej nic nie robić, i ciągłe nażekania na lekarza dyżurującego: krew trzeba było pobrać, przetoczyć, pacjenta przyjąć, leki podać itd, itp. Przemyślcie Panie swoje opinie. Przeczytajcie Ustawę o zawodzie, zmieńcie swoje nastawienie i postępowanie. Przymusu pracy w Polsce nie ma, to nie Korea Północna. Wykorzystajcie, erę pracownika" w kraju, bo za chwilę może być już za późno. Poszukajcie sobie pracy, którą nie będzie ujmą dla waszego wykształcenia. Powodzenia

#20  2019.11.11 16:39:04 ~88

Zabolał prawda o oddziałowych latajacych po szpitalu i zbierajacych wiadomosci a dodatek 800 za darmo personel ma pracowac pojedynczo

#21  2019.11.11 16:45:18 ~em

Oddziałowe mają dodatek funkcyjny a nie podwyzki jak ma nie byc kominow i dyskryminacji

#22  2019.11.11 17:09:50 ~do 19

P.oddziałowa pisz :narzekają,a nie /ż/Wstydu oszczędź.Może liczą noce,bo jest to jakiś dodatek do marnych pensji,od lat.Może rano narzekają,bo noc ma swoje prawa,i czasami chcą się po prostu wygadać,aby złagodzić skutki stresu,czego domaga się organizm.Oddziałowe niech się dowiedzą jak funkcjonuje organizm ludzki fizycznie i psychicznie.Pielęgniarka to nie robot.Wiele,idzie na następny dyżur,czemu przyklaskujecie.Więcej pokory,zrozumienia oddziałowe,panie na włościach.A tak w ogóle,to nie potraficie rozmawiać z personelem.

#23  2019.11.11 18:40:33 ~Zmianowa

Witam.Tu nie chodzi o podziały każdy chce pracować w systemie zmianowym (większe pieniądze)ale są też potrzebne osoby na 8 godz.Pracuje 37 lat na bloku operacyjnym.Nie ma możliwości aby 12 osób pracowało tylko w zmianach,aby obsadzić 3 sale operacyjne potrzebne są 4 pielęgniarki od 7 do 14:35 i dwie zmianowe no i oczywiście oddzialowa.Mamy dwie koleżanki pracujące rano a pozostałe co 3 miesiące po dwie też schodzą na rano.Jesli ktoś uważa że ranne nie powinny dostać pieniążków jak każdy to niech udestepni swoje miejsce na zmianie a sam przejdzie w system jednozmianowy skoro jest tak lżej.Pracuję w dwóch różnych systemach i uważam że osoby na rankach powinny mieć troszkę więcej,a nie tylko podstawę.

#24  2019.11.11 19:04:29 ~,,,,,,

I tak bez końca,te co się więcej uśmiechają,powinny mieć więcej. A nawiasem,nigdy nie jest się bardziej zmęczonym,niż po nocy.Nawet najcięższy dyżur dzienny tak nie wykańcza.Po dniówce śpi się,organizm się zregeneruje,Po nieprzespanej nocy w stresie i brak snu,po niej w dzień/bo się nie da/ nie zregeneruje się tak szybko.A mając jeden dzień wolny po nocy i następnie rano,często nie można z przemęczenia zasnąć,lub budzi się za wcześnie,aby nie zaspać.Tak funkcjonuje zdecydowana większość pielęgniarek.Wszystkie o tym mówią.

#25  2019.11.11 19:23:00 ~!!!

Wszyscy pracownicy w Polsce powinni dostać dodatek za zmęczenie w pracy.

#26  2019.11.11 19:26:32 ~Do 19

Ty mądralińska oddziałowa, spuść lepiej z tonu i odklej swoją dupę od stołeczka, na którym większość takich jak ty siedzi do usranej śmierci! Świętym prawem pielęgniarek zmianowych jest "studiowanie" grafiku, a twoim zasranym obowiązkiem jest jego sprawiedliwe układanie, czyli liczenie nicy i świąt i tyle w temacie. Jeżeli tego nie rozumiesz, to wypad na odcinek! Tu nie Korea Północna, a Polska, kraj w którym nie ma przymusu pracy dla oddziałowych, ale i tak 99,99 proc z nich traktuje dożywotnio pracę na tym stanowisku. I dlaczego wypominasz wykształcenie swoim podwładnym? Czyżby żal ściskał cztery litery, że pielęgniarki odcinkowe są lepiej wykształcone od ciebie? I jeszcze jedno- weź czasem do ręki słownik, bo wstyd! Poza tym przeczytaj dokładnie komentarz 22, może zmądrzejesz i zastanowisz się, zanim znowu napiszesz coś głupiego.

#27  2019.11.11 19:40:30 ~,,,,,

Każda pielęgniarka powinna mieć odpowiednią pensję,a nie dziadowanie o 50,-zł na zmianowych czy jednozmianowych,czy pracy na kilu etatach.

#28  2019.11.11 19:48:08 ~Ada

Pielęgniarki w DPS nie dostały nic

#29  2019.11.11 20:20:59 ~tak

Ważne ,że w telewizji ogłosili ,że pielęgniarki dostały 1600,- podwyżki,aroganci.

#30  2019.11.11 20:39:31 ~Tadek

Siostra jest pielęgniarką w psyhjatryku ma 4500 zł na rękę. Policzcie sobie czy ci co się nadźwigają mają tyle. Ile trzeba innych towarów sprzedać żeby zostało na czysto tyle. Czy to rolnik czy sklepikarz. Przy dużych zarobkach nie ma na leki, i więcej śmierci powoduje. Sumienie niech się w was odezwie.

#31  2019.11.11 21:01:27 ~a_

Tadek trollu ;d zapraszamy na oddział, też zarobią ;d Przyda się każda para rąk ;d

#32  2019.11.11 21:09:24 ~Do 30

Wypad trollu! A o sumieniu idź porozmawiać z księdzem!

#33  2019.11.11 21:10:31 ~do 30

Tadek idź Ty do szkoły,bo widać braki.Są inni,którzy dużo więcej zarabiają,np.100 tyś miesięcznie,im przemów do sumień.

#34  2019.11.11 21:14:42 ~do 30

Może Twoja siostra tyle zarabia,ale większość zarabia sporo mniej.

#35  2019.11.11 21:17:55 ~Oddziałowa

Jak czytam niektóre komentarze to mi wstyd że mam takie koleżanki z branży. Co to ma być ? Ja prze 28 lat pracowalam jako zmianowa z wyższym wyksztalceniem. Teraz jestem oddziałową i zarabiam jako kierownik mniej niż podlegle mi koleżanki. Czy to jest motywujace? Nie. Ale nie zazdroszczę moim koleżanką , wspieram ich i chwalę bo to moje dziewczyny . Nie skaczmy sobie do oczu. Nie kompromitujmy się Pozdrawiam.

#36  2019.11.11 22:03:47 ~ewa

Drogie kolezanki, każda może pracować na zmiany, oddziałowe też. Oddzialowa z wypowiedzi 19, jak widzę to tylko podglądasz koleżanki, szkoda Ci, lektura grafiku jest bardzo ciekawa. Jednozmianowkiii jakaś różnica musi byc, popracujcie świątek ,piątek to zarobicie więcej. Czego zazdroscicie ? Podkrążonych oczu, zaburzeń hormonalnych, otyłości, nerwicy, zaburzeń snu. Do roboty kobiety i przestańcie się nad sobą użalać.

#37  2019.11.11 22:25:02 ~piel

Odnośnie oddziałowej (19) to nie ma co narzekać, nie każdy musi być dobry z ortografii. Najważniejsze ,że pielęgniarka oddziałowa staje ramię w ramię z szeregowymi pielęgniarkami i pielęgnuje chorych, bo jeśli zaleca odcinkowym przeczytać Ustawę o zawodach to zakładam, że sama ją dobrze zna i stosuje się do jej przepisów.

#38  2019.11.11 23:10:19 ~Luna

Do 30 - czy rolnik albo sklepikarz ma tyle stresu co pielęgniarka w swojej pracy w szpitalu ? Opieka nad chorym czy umierającym to taka sama ciężka praca jak dźwiganie skrzynek w sklepie ? Zazdrościsz siostrze zarobków - a widziałeś jak potrafi szaleć człowiek chory , jaki stres gdy odpowiadasz za jego życie? Policjant np. pracuje w stresie to ma urlop zdrowotny i ma wcześniejszą emeryturę . Pielęgniarki po 40 latach pracy zmianowej mają około 8 lat nieprzespanych ! - nadal uważasz , że to taka praca jak każda inna ? W naszym kraju tego zawodu trzeba unikać , jeżeli szanuje się swoje zdrowie . Młode pielęgniarki i pielęgniarze jeżeli już to pracują w poradniach , a ponieważ nie ma , przymusu pracy" jak to ,pani 19" zauważyła - na oddziale z 40 pacjentami jest po 2 pielęgniarki , przeważnie po 50ce . Nasze społeczeństwo doceni ten zawód dopiero za kilka lat .

#39  2019.11.11 23:51:43 ~Ewa

Do 8. W moim zakładzie pracy startujemy od jednakowej podstawy zaszeregowanie dla wszystkich pielęgniarek. Wraz ze stażem mamy przegrupowanie jednakie finansowo dla wszystkich po: 10, 15, 20 ,25 i 30 latach pracy.Na rok przed emerytura otrzymujemy prawą stronę zaszeregowania. Różnica w podstawie jest za skończony licencjat, specjalizację, magistra. Jasno, sprawiedliwie, czytelnie.

#40  2019.11.12 07:48:44 ~piel.

Mnie podobają się Wasze wypowiedzi,asertywne,rzeczowe.Tak trzymać.A pani oddz.19,osobowość nie dla szefa,za dużo złych emocji i w ogóle emocji,czasami wyzwisk,słabe wypowiedzi.Nie widzę kogoś takiego Jako szefa.

#41  2019.11.12 07:55:27 ~do 2

Prawda, perfidna i kłamliwa promocja zawodu przez nasze czepkowe, podłe! I nadal dzialania pozorowane żeby utrzymać stanowicha !

#42  2019.11.12 11:41:42 ~do 35

Jakie dziewczyny ? Dziewczyny to można mieć w domu, w szkole. A może by tak Koleżanki, Koledzy ? Wśród lekarek, nauczycielek nie ma dziewczyn, to deprecjacja !

#43  2019.11.12 13:04:23 ~Piel.

Do 12 super komentarz - nieraz tak pisałam. Przykre, że pielęgniarki tak dają sobą pomiatać i harują nadal non-stop na kilku etatach!

#44  2019.11.12 21:38:59 ~33

Brawo 40 trafna ocena 19

#45  2019.11.12 22:41:22 ~u

Popieram 7 i 9 .proponuje koleżanką jednozmianowym żeby sobie wzieły np. co miesiąc kilka naszych nocek i nasze dyżury w Wilkanoc i Boże Narodzenie oczywiście z pieniązkami za te dyżury ja im chętnie odstąpię.Zmniejszanie podstawy płacy ponieważ pielęgniarka ma dodatki za dyżury nocne i świąteczne to chamstwo.

#46  2019.11.14 17:36:31 ~?

A szykujecie się już dziewczyny na obniżke płac po 1 kwietnia:) wynikającą z siatki płac? I przelicznikiem 0.64 no chyba że ma sie mgr albo specke.

#47  2019.11.15 14:01:19 ~pielę, Ada

Pracuję w POZ-cie jest nas tylko 2 pieleg. ,jedna pracuje jako środowiskowa a ja w miejscu ,odpowiadam za gab zab,punkt szczepień, pobieranie krwi na badania , robię wybory do lekarza i pielegniarki ,prowadzę całą dokumętację wymaganą w POZ-tach.Pierwsza podwyżka 4x400 nie dla mnie jak powiedział mi pracodawca ,druga 1100 zł nie dla mnie a kolejne 100 zł nawet nie pytam,bo za to ,że się upominałam to zostałam wrogiem we własnym środowisku pracy,W Funduszu dowiedziałam się ,że każda podwyżka również należała się dla mnie .Do kogo mam więc mieć pretensje , no do pracodawcy ,który narobił zamieszanie wśród swojego personelu .Jednej pracę się docenia choć wielkie g.o robi ,a druga zapierdziela jako wolontariuszka.Jak widzicie koleżanki ,że kością niezgody wśród nas są pracodawcy.

#48  2019.11.17 15:42:43 ~Piel

Oddziapowa też pracownik. Powinna pracować razem z odcinkową a nie chodzić i plotkować i tylko o pieniądzach i o jej odpowiedzialnej posadzie. Poza zapotrzebowaniem leków i grafikami nie robi nic a i od tego ma roboli

#49  2019.11.17 20:22:56 ~....

Pozdrawiam osoby będące na kontrakcie :) i życzę nam powodzenia od kwietnia 2020 :D Bez dodatku 1200 i przy normalnym wymiarze godzin (jak za 1 etat).miodzio xD więcej zabierze mi Skarb Państwa, ZUS i "Madki Pińcet Plus" niż zarobimy :D Pójdę do tzw Lidla abo w Bieszczady założyć hodowlę alpak (prędzej wejdzie w życie dodatek "500+ na każde niepolskie zwierzątko" niż sensowne wynagrodzenie dla piel. i poł. xD) i zrobię sobie 4 dzieci - będę miała może jakąkolwiek emeryturę w przyszłości w porównaniu z pracą na kontrakcie xD xD xD No i poda mi ktoś tą szklankę wody na starość :D Pozdrawiam serdecznie :)

#50  2019.11.17 20:36:59 ~.... cdn

No a jak ktoś jednak nie chce jednak hodować alpak ;P to: Panie/Panowie z placówek, którzy nie dostają dodatków - jakbyście się wszystkie razem postawiły to byście wygrały, tylko to trzeba działać a marudzić. Nie zwolnią was wszystkich to - kto przyjdzie na to miejsce? Tylko jakaś ameba, która nie myśli logicznie i cierpi na nadmiar zdrowia i pieniędzy. Nasza praca to nie wolontariat. Żadna młoda nie pójdzie na taki układ i do miejsca, gdzie nie spełniają tego wymogu i nie ma dodatku, jak są inne miejsca gdzie wypłacają te dodatki sprawiedliwie. Teraz dajemy sobą pomiatać w taki sposób, a prawdziwy hardcor i przekręty zaczną się w momencie wejścia w życie tej siatki płac xD. Pracodawcy będą mówić, że nie potrzebują na swoich miejscach pracy pań z tytułami mgr, spec, dr hab, prof itd.więc wszystkie będziemy dostawać najniższą krajową xD oni już się o to postarają. Raz, że my będziemy bardziej skłócone jak to wejdzie w życie - i wtedy to już nic nie wywalczymy; a dwa - wycyckają nas z przytupem i z melodyjką (rzucimy się na te specki jak na karpie w Tesco byle mieć zapewnioną wyższą pensję a tu cyk - aneks do umowy, że zatrudniają nas jako piel/poł a nie jako mgr piel/ mgr poł. - a jak się nie podoba to papa). Dlatego - apeluję o zajęcie się sprawą dodatku 1200. To są jedynie prawnie ustanowione pieniądze które się nam należą i to jest OBOWIĄZEK wypłacać te pieniądze. Cyrk na kółkach i bieda zacznie się od kwietnia 2020 - szczególnie dla młodych. Nie liczcie na to, że ktoś na to pójdzie. Więcej młodych wyjedzie. Zostaną same "emerytki" (z całym szacunkiem), które będą się cieszyły może z wyższej pensji - ale za to będą miały więcej roboty (czyli wyjdą na "0" jak nie na "-").

Dodaj komentarz