Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenie pielęgniarek - dodatek podwyżkowy - sposób podziału

Poniżej cytujemy fragmentu uzasadnienia do wyroku Sądu:

W piśmie z dnia 16 października 2015r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 09 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1400 / oraz Zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (...) z dnia 16 09 2015r. wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki realizujące świadczenia w (...) spółka z o.o. w G..

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki zgłoszone w portalu do realizacji kontraktu z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki, przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

- kwalifikacje zawodowe

- zaangażowanie w pracy

- Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (...) sp. z o.o. z dnia 16 10 2015r. k. 296

W piśmie z dnia 21 10 2015r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 09 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 21 10 2015r. k. 295

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2016r. skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w G., pozwany wskazał , że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 10 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz U 2015 , poz. 1628 / wnosi o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki AOS , PSY i ASDK realizujące świadczenia w (...) spółka z o.o. w G.

Wszystkie otrzymane środki będą podzielone pomiędzy pielęgniarki realizujące kontrakt z NFZ.

W podziale środków uczestniczyć będzie dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych.

Przy podziale środków będą również brane pod uwagę :

- kwalifikacje zawodowe

- zaangażowanie w pracy

- Opinie pacjentów

Dowód : pismo pozwanego (...) sp. z o.o. z dnia 26 08 2016r. k. 217 , 298

W piśmie z dnia 29 08 2016r. zatytułowanym Porozumienie , skierowanym do pozwanego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w G. w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 10 2015r. poinformowała, że po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną opiniuje pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 29 08 2016r. k. 216, 297

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2017r. skierowanym przez pracodawcę powódki do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w odpowiedzi na pismo z dnia 18 08 2017r. pracodawca wskazał , że przyjmuje sugestie Izby. W związku z tym od września 2017r. wszystkie środki otrzymane z NFZ przeznaczone na podwyżki podzielone zostaną proporcjonalnie do wymiaru etatu lub jego równoważnika , pomiędzy pielęgniarki zatrudnione z pozwanej spółce.

Pielęgniarki po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego lub nowozatrudnione zwiększą ilość osób branych pod uwagę przy podziale podwyżki. Pracodawca przewidział, ze będą to kwoty brutto z narzutami :

1.  Dla AOS

Kwota przewidywana 11 520 , 00

Ilość etatów przewidywana 10 , 37

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 110 , 90

2.  dla PSY:

Kwota przewidywana 3 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 1 , 99

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 507 , 54

3.  dla ASDK:

Kwota przewidywana 396 , 00

Ilość etatów przewidywana 0 , 33

Przewidywana podwyżka na pełny etat 1 200 ,00

4.  dla pielęgniarek i położnych środowiskowych :

Kwota przewidywana 8 000 , 00

Ilość etatów przewidywana 8 , 32

Przewidywana podwyżka na pełny etat 961 , 54

5.  Dla POZ

Kwota przewidywana 2 500 , 00

Ilość etatów przewidywana 3 , 00

Przewidywana podwyżka na pełny etat 833 , 33

W piśmie pracodawca zwrócił się o pozytywne zaopiniowanie proponowanego podziału .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zasady podziału wskazane w piśmie zaopiniowała pozytywnie.

Dowód : pismo z dnia 28 08 2017r. k. 95, 299

Zgodnie z powyższymi zasadami dodatek pielęgniarski był wypłacany faktycznie u strony pozwanej , nie był on wypłacany w okresie korzystania przez pielęgniarki z zasiłku macierzyńskiego ,był natomiast wliczany do podstawy wymiaru zasiłku. Był on wypłacany pielęgniarkom , które świadczą usługi na rzecz NFZ , pracodawca zawierał porozumienie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, na podstawie którego dodatki były wypłacane poszczególnym pielęgniarkom. W podziale środków uczestniczyli dyrektor spółki , przełożona Pielęgniarek i jednocześnie przedstawiciel pracowników oraz dyrektor ds. medycznych. Przy podziale środków będą również brano pod uwagę kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie w pracy, opinie pacjentów.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.11.25 11:18:56 ~Piel.

Brak słów to ma być podwyżka wynagrodzenia a nie premia!

#2  2019.11.25 11:32:59 ~Ig

Czy ja śnię? O pensji pielęgniarki decydują m.in. pacjęci. Była liryka , była epika, jest i dramat.

#3  2019.11.25 12:48:41 ~Była

Od dwóch lat pracuję w Empik - u, wcześniej jako pielęgniarka na oddziale ortopedii 6 lat o 6 lat z dużo.Zycie jest piękne, gdy się je spędza daleko od szpitalnej sali i niższa pensja nie przeszkadza. Żadne pieniądze nie wynagrodzi tyrana przy łóżku chorego.

#4  2019.11.25 14:25:01 ~Zuzanna

Przełożona chyba wie co robi.

#5  2019.11.25 14:27:25 ~#

Szkodniki, pasożyty

#6  2019.11.25 14:37:23 ~Do

Brak informacji o jednostkach miary zaangażowania w pracy i opinii pacjentów.

#7  2019.11.25 14:42:12 ~Do 6

Są to publiczne pieniądze. Co z jasnością podziału między pracownikami?

#8  2019.11.25 14:44:42 ~a_

Ok."Przy podziale środków dla naczelnej pielęgniarki będą również brane pod uwagę : - kwalifikacje zawodowe - zaangażowanie w pracy - Opinie pacjentów/pielęgniarek " To samo dotyczy panc z izb i związków ;d Przede wszystkim satysfakcja personelu ;d Jakoś tak mi się skojarzyło : prawie jak w burdelu ;d Im większe branie, tym większa kasa ;d

#9  2019.11.25 14:45:10 ~Piel

A może zależnie od opinii sąsiadów i przeszłości przodków?

#10  2019.11.25 14:49:42 ~do 7

Też oddziaływanie pedagogiczne.

#11  2019.11.25 14:50:43 ~Piel

Nigdy nie można zgodzić się na coś takiego ! Pomówienia, plotki, kłamstwa, oszczerstwa, ktoś kogoś bardziej lubi, mniej ? Jasne i czytelne kryteria mają być, żeby ktoś mógł coś zmienić żeby więcej zarabiać np. podnieść kwalifikacje ! A nie rzeczy na które nie ma się wpływu - nie mamy wpływu na czyjeś opinie ! I nie powinny nas obchodzić czyjeś opinie na nasz temat !

#12  2019.11.25 15:56:56 ~piel

Zaangażowanie w podlizywanie będzie jeszcze bardziej opłaca(L)ne a uczciwie pracujący choćby harował "za pięciu" nie wymawiając zakazanego słowa CIĘŻKO ,nigdy nie będzie w tak uprzywilejowanej i korzystnej (nie tylko materialnie) sytuacji jak lizodup i miglanc. Antymotywacyjne dla pielęgniarek rzetelnych, sumiennych,odpowiedzialnych , stawiających na jakość opieki. Promocja cwaniactwa, wazeliniarstwa, donosicielstwa, kombinatorstwa, hipokryzji.

#13  2019.11.25 16:46:31 ~ja do #12

Państwo PiS

#14  2019.11.25 16:49:04 ~Ja

To jest podwyżka a nie premia!

#15  2019.11.25 17:17:55 ~Magda

Kto będzie umiał wazelinowac władze to dostanie

#16  2019.11.25 19:10:13 ~Nikt

Już to kiedyś przerabiałam.nie liczyła się pracą tylko kolesiostwo .mam nadzieję że nikt nie wyrazi na to zgody.masakra.

#17  2019.11.25 19:23:59 ~Aa

Wracamy do komuny jeśli twoja gęba się nie spodoba to masz po dodatku, chyba chodzi o to aby poróżnić personel,starsze roczniki to przerabiały

#18  2019.11.25 19:35:58 ~Do 2

W punkt ,super to podsumowałaś.

#19  2019.11.25 20:20:08 ~gość

Co ludzie powiedzą,jak w zacofanym ciemnogrodzie. Od tego zależy finansowanie pielęgniarek.No po prostu kabaret.

#20  2019.11.25 20:22:44 ~Toja

Masakra,dobrze, że blisko do emerytury,najgorszy zawód świata!

#21  2019.11.25 21:02:09 ~Była Piel

Myślałam że mnie już nic nie zaskoczy. Od 3 miesięcy jestem na emeryturze po 39 latach tyrania przy łóżku chorego w Świątek i piątek, na nocnych dyżurach. Emerytura głodowa. Za to Święty spokój. Przespala każda noc, niedziela normalna w domu. Mój syn ma obecnie 34 lata, a ja nie widziałam jego pierwszego kroku, jego pierwszej radości że rano pieluch była sucha i t d bo byłam na dyżurze. Za żadne skarby nie wróciła bym do zawodu.

#22  2019.11.25 21:48:02 ~Gosc

Dokladnie zycie jest za kruche iza krotkie trzba sie cieszyc z tych malych cennych chwil z dala od szpitalnego kieratu.Pozdrawiam i zycze zdrowka.

#23  2019.11.25 22:21:40 ~Iza

Panie Izb zgłupiały dobrze że niedługo odchodzę i ani minuty nie nawet sekundy dłużej i nie chcę słyszeć o zawodzie pielęgniarki. Uciekać z tego kraju i żyć żyć żyć

#24  2019.11.25 22:25:03 ~Iza

Do pani 21 popieram super jestem tego samego zdania powodzenia duż szczęście życzę ten zawód już nie istnieje

#25  2019.11.25 23:33:47 ~Ala

Jakie to wszystko chore. Jakie to smutne. Jak można jeszcze bardziej poniżyć pielęgniarki jak można . Ile jeszcze wytrzymam. A panie z Izb zapłacić ie za to wszystko i życzę wam abyście skończyły na pracy w szpitalu.

#26  2019.11.26 02:17:29 ~Iva

Wszystko to jest poj.b. ne i tyle

#27  2019.11.26 02:19:21 ~Ola

Na studia to inne a nie pielęgniarskie żeby sobie każdy gębę wycierał nigdy

#28  2019.11.26 03:28:04 ~Arleta

Przedtem Izb nie było i było dobrze komu są one potrzebne nikomu jestem za likwidacją Izb a panie z Izb do szpitala do roboty na zmiany. Zrób y coś z tym nikomu niepotrzebnym tworem

#29  2019.11.26 04:21:50 ~Cogito

To jest k.a dramat.

#30  2019.11.26 04:25:28 ~Opel

Dziel i Rządź. Jakie to prawdziwe.

#31  2019.11.26 05:14:52 ~gość

Wy ciągle o paniach z izb.Na panią to trzeba mieć wygląd.

#32  2019.11.26 08:02:36 ~Piel.

Harujcie dalej na kilka etatow na zachodzie protestują !

#33  2019.11.26 08:02:45 ~Piel.

Harujcie dalej na kilka etatow na zachodzie protestują !

#34  2019.11.26 08:17:44 ~do 17

Jaka tam komuna ! Za komuny to pielęgniarka była Panią Pielegniarka a nie pielegniarko- salową a teraz harówka do usranej śmierci bo emerytura jak dla sprzątaczek ! Na zachodzie pielęgniarki solidarnie protestują a my harujemy i po sądach chodzimy w wyniku coraz częstszych błędów! Jesteśmy dzielone, skłocane, zamykane w urzędach gdy protestujemy a teraz nawet bez prawa do protestu co nie jest zgodne z prawem.OBUDŻMY SIĘ NA CO MY CZEKAMY ?

#35  2019.11.26 08:30:56 ~do 34

Nie trzeba się z niczego budzić tylko pracować według miesięcznej normy czasu pracy,a jak oddziałowa wrąbie pojedynczy dyżur to iść na L4. Ale z myśleniem to u nas kruchutko,dlatego ten bezsensowny lament.

#36  2019.11.26 09:42:44 ~Piel.

Co za draństwo i złodziejstwo to jest podwyżka dana przez Platformę Obywatelską a zabierania przez państwo PIS ! JAKIM PRAWEM? Dobrze, że LEWICA W KOŃCU WRÓCIŁA BRAWO PANIE ZANDBERG I DZIEKUJEMY ZA TO, ŻE BRONI PAN PRAW PIELĘGNIAREK MOŻE PAN NAUCZY TYCH OD MISKI RYŻU PRAWDZIWEJ SKANDYNAWSKIEJ DEMOKRACJI !

#37  2019.11.26 09:44:35 ~piel.

Super komentarze szczególnie te ostatnie!

#38  2019.11.26 10:40:03 ~do 35

Budzić się do pracy na 1 etacie, do walki o płacową szkodliwość, wcześniejsze emerytury, pakiety socjalne i to p.w. A harówki na kilka etatów też wystarczy ale najpierw praca na jeden etat ! Najczęściej są nie wrąbane dyżury tylko zaplanowane , by zarabiać do upadłego! Konieczna zmiana mentalności! Piszmy konkretnie a nie np. dobrze , że mi blisko do emerytury a co to za emerytura pielęgniarska! Nawet odprawy emerytalne tylko trzy pensje a pracownicy szkół (nie tylko nauczyciele) dostają sześć pensji!

#39  2019.11.26 10:42:30 ~do 38

Pisać konkrety,a nie petycje do św Mikołaja.

#40  2019.11.26 11:09:02 ~aga

Ten artykuł .jeśli dojdzie do skutku doprowadzi do jeszcze większej korupcji w służbie zdrowia.To narzędzie do manipulacji oddziałowych.Nagradzania donosicieli i lizusów.

#41  2019.11.26 11:22:39 ~36

Za co jemu dziekujesz za czcze gadanie i puste obietnice ? Co zrobił konktetnie dobrego dla pielęgniarek ? Mam być wdzięczna za wypowiadanie słowa "pielęgniarki " ? W przekonaniu spolecznym pielegniarka to synonim biedy, symbol słabo wykształconych więc pasuje do wycierania sobie gęby tym którzy rzekomo zawsze bronili proletariatu.

#42  2019.11.26 11:26:04 ~PIEL.

Tak bedzie jesli na to damy przyzwolenie to była podwyżka dana jeszcze za PO zgodna z prawem a teraz jest bezprawie a izby udają że nas bronią ! NIE WOLNO POZWOLIĆ NA JAWNE OKRADANIE NAS TO NIE SĄ PIENIĄDZE DYREKTORÓW I NIE DAJ BOŻE ODDZIAŁOWYCH! A PRZY BRAKU PIELĘGNIAREK I NORM ZATRUDNIENIA UMIZGI DO ODDZIAŁOWYCH NIE MAJA ZNACZENIA - PRZEDE WSZYSTKIM NORMY ZATRUDNIENIA I PRACUJMY TYLKO W RAMACH JEDNEGO ETATU!

#43  2019.11.26 11:28:01 ~Eva

Do 36 i podobne tak piszmy i zmieniajmy mentalność! SUPER!

#44  2019.11.26 11:34:30 ~do 41

I ty dziekuj za to że P.Zandberg o nas mówi prawde i nas broni mówi jak jest! A co ty byś chciala za cud zeby w 2 dni zrobił ? Tym bardziej, że nie był i nie jest w rządzie! Wystepuje w naszej obronie i jest posłem opozycji a ty kto jeśli troll to dziekujemy !

#45  2019.11.26 11:36:24 ~piel.

Do 41 kiedyś pielęgniarki miały szacunek a dziś traktuje się jak pielegniarko-salowce!

#46  2019.11.26 11:45:51 ~Ola

44 super lepiej wytłumaczyć się nie da a poza tym dużo w nas samych winy podzielone, skłócone i harujace na kilka etatów i nawet nie mogą wytrzymać miesiąc na 1 etacie bo umra z głodu! Walczmy o godne płace na 1 etacie, bo coraz więcej przemęczonych i niegrzecznych pielęgniarek z przepracowania! A spraw sądowych przybywa z powodu naszych błędów! Opieka coraz gorsza!

#47  2019.11.26 11:48:42 ~do 39

Zacząć od SIEBIE jeśli już !

#48  2019.11.26 12:14:34 ~Anka

Do 39 proszą okulary zakupić 38 pisze merytorycznie są propozycje a nie marny popis!

#49  2019.11.26 12:20:00 ~Ja !

Ale rąbią i kopią pielęgniarki bo wiedzą że one to lubią albo sie na wszystko pokornie zgadzają a jak w razie co to się zaharują na śmierć!

#50  2019.11.26 12:28:26 ~do 49

Zgadza się nie mamy żadnych organizacji ani stowarzyszeń (każdy się boi i dba o swój interes) żeby wziaźć się za ten burdel i wieczne poniżanie NAS! Stowarzyszenie Pielegniarek Cyfrowych non stop o mobbingu a kto się weźmie za przestrzeganie norm zatrudnienia we wszystkich szpitalach ?

#51  2019.11.26 12:40:08 ~Lol

Wywieźć te próchna na taczkach! Nie dość że dzielą nas na poziom wykształcenia, staż pracy, to teraz będą mieszać z dodatkiem. Kolejny punkt zapalny do wewnętrznych konfliktów. Starają się nie dopuścić do jedności naszego zawodu. A w ten sposób wiadomo, że funfle oddziałowej będą dostawać więcej. A oddziałowe oczywiście również wzór konspekt 100% dodatku. Tylko jak zmierzyć i wycenić pracę pielęgniarki skoro każda działa według procedur i każda wykonuje podobną pracę?

#52  2019.11.26 13:13:29 ~LM

Znajomosci

#53  2019.11.26 13:56:01 ~Piel.

Jeszcze trochę i funfli zabraknie stare próchna wywiazą a młode przyjdą i bedzie to samo! Rozliczanie kadencji i ich skracanie, sprawdzać co robią za nasze pieniądze na bieżąco! I postawić się w końcu jedną dużą grupą zawodową! Tym bardziej deficytową i nie wykorzystujemy tej sytuacji, brak słów! I tylko non stop punktowe spory zbiorowe w szpitalach i cisza w mediach, w telewizji celowo! Zero naszej zbiorowej solidarnosci - tylko pisanie sobie nawzajem na grupach!

#54  2019.11.26 15:10:32 ~Ania

De.lki z Izb ! Wylać je na zbity pysk. WIECZNIE NAS TE PAPUDROKI KOMPROMITUJĄ!

#55  2019.11.26 15:21:50 ~do 54

Robia to swiadomie w celu ochrony swoich stanowisk ! Naszym kosztem ZŁODZIEJSTWO!

#56  2019.11.26 19:40:41 ~piel

Powiążmy wynagrodzenia w izbach że skutecznością tych pań. Tak jak one robią tak my im odpłaćmy. Zobaczymy co by na to powiedziały.

#57  2019.11.26 19:48:49 ~Piel

A potrzeba tak niewiele,bez walki, TYLKO PRACA NA JEDEN ETAT!

#58  2019.11.26 19:50:01 ~Do 57

Nierealne

#59  2019.11.26 19:55:26 ~Piel

Ale pitolenie z którego nic nie wynika i nie wyniknie. Przez same gadanie i biadolenie to napewno nic nie zdziałamy. Robią z nami co chcą, jest nas coraz mniej, a mam wrażenie jakby było nas nadmiar i robią wszystko żeby nas zniechęcić do zawodu

#60  2019.11.27 08:05:59 ~Piel.

Niewolnicy/e systemu pazerni/e niewolnicy/e systemu! WSTYD!

#61  2019.11.27 08:06:11 ~Piel.

Niewolnicy/e systemu pazerni/e niewolnicy/e systemu! WSTYD!

#62  2019.11.27 08:06:12 ~Piel.

Niewolnicy/e systemu pazerni/e niewolnicy/e systemu! WSTYD!

#63  2019.11.27 12:26:05 ~do 62

Nic dodać i nic ująć najpierw praca na 1 etacie a dopiero wtedy można narzekać!

#64  2019.11.27 13:47:21 ~Ewa

Do 36. To jest chora analiza upitej autowidolem osoby podpisującej się- pielęgniarka.

#65  2019.11.27 14:01:23 ~Do 36

To jakaś odrealniona istota, niech tego Zonberga pocałuje w d*ę, że tak upomina się o pielęgniarki, ale to tylko w słowach i na tym będzie koniec

#66  2019.11.28 15:46:44 ~Układ

Tak układy

#67  2019.11.28 22:39:58 ~Plg

Do 36.Zapewne jesteś młodą plg i nie pamiętasz,że za rządów lewicy zaczęło się najwięcej zwolnień plg.Wyrzucane byłyśmy jak psy.Zabrano nam resztki godności.Tak ciągnie się po dzień dzisiejszy.

#68  2019.11.29 07:39:15 ~Nie

Mam matury

#69  2019.11.29 07:39:55 ~Nie

Chciało mi się robić matury

#70  2019.11.29 07:40:54 ~Pensja

To efekt współpracy z odpowiednimi ludźmi.

#71  2019.11.29 12:42:45 ~Jasiczek

Mnie ciągnie na wymioty .

Dodaj komentarz