Pielęgniarki: normy zatrudnienia, porozumienia płacowe ładnie wyglądają na papierze. Warunki pracy nadal fatalne.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.


Rząd o polityce wobec zawodu pielęgniarki i położnej 

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

Rząd chce zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających uprawnienia emerytalne.

Czytaj dalej poniżej...


Związek pielęgniarek apeluje: pielęgniarko pisz to w raportach pielęgniarskich.

1200 PLN pielęgniarek. Narada z ministrem. Co ustalono?


Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

- zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
- zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
- poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
- wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
- określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
- określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
- wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek
i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
- wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
- rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z:

budżetu państwa;
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.);
- Funduszu Pracy (w 2020 r.);
- środków innych jednostek sektora finansów publicznych;
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

źródło: premier.gov.pl

Komentarz Ogólnopolskiego Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych 

Rząd: pielęgniarki z uprawnieniami emerytalnymi zostańcie na swoich stanowiskach pracy!

Pielęgniarki: warunki pracy są fatalne! Normy zatrudnienia nie obowiązują. Nikt ich poważnie nie traktuje... Nadal prawnie dopuszczalne są jednoosobowe obsady pielęgniarskie! Widzicie tylko wchodzące osoby do zawodu pielęgniarki - stypendia 800 zł oraz 1000 zł dodatku przez pierwsze dwa lata pracy. Nam zapowiedziano urlop po 60 roku życia dla podratowania zdrowia... Nie widzicie naszych problemów. My natomiast widzimy tylko pozorowane działania. Przykład? Urlop szkoleniowy. Na który i tak musi wyrazić zgodę pracodawca. Do tej pory zgody nie wyrażał. Dlaczego miałby zmienić w tej kwestii zdanie? Bo ustawa...? Przecież to jest żenujące podejście do naszych problemów zawodowych. Rozdajecie pieniądze na prawo i lewo. Także dla tych co nigdy pracą się nie zhańbili. A my pracujemy w nocy, niedziele i święta. Odpowiadamy za ludzkie życie! Za marne grosze. Obowiązujące wskaźniki pracy w ustawie o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych nijak się mają do praktyki zawodowej pielęgniarek. Deprecjonują nasz zawód. Natomiast przy zapowiadanym wzroście najniższego wynagrodzenia, nasze i tak niskie zarobki, realnie ulegną obniżeniu. I to już od stycznia 2020 roku.  

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek. 

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?