Pielęgniarki: ministerstwo podaje docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze (według grup) na dzień 31.12.2021

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Ministerstwo o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek

W odpowiedzi (cytujemy jej fragment), udzielonej w dniu 13 stycznia 2020 roku, wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała:

Zgodnie z mechanizmami określonymi w przywołanej ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.
docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze, które należy osiągnąć do 31.12.2021 r.
wynoszą odpowiednio dla wymienionych poniżej grup zawodowych według kwalifikacji
wymaganych w poszczególnych podmiotach leczniczych na zajmowanym stanowisku:

- pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo i ze specjalizacją – 5488 zł

- pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka albo położna z
wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – 3816 zł

- pielęgniarka albo położna inna niż powyższe bez specjalizacji – 3345 zł

źródło: sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?