Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.


Normy zatrudnienia pielęgniarek 

OZZPiP informuje o spotkaniu z ministrem zdrowia dotyczącym realizacji porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 stycznia 2020

W komunikacie po spotkaniu czytamy:

"Minister Zdrowia poinformowało o rozpoczętych kontrolach norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych z polecenia wojewodów i konsultantów wojewódzkich ds. pielęgniarstwa i położnictwa. Dodatkowo NFZ deklaruje, że w zakresie kontroli planowych w przypadku pojawiających się skarg będzie rozszerzał zakresy kontroli także na kwestie dotyczące norm zatrudnienia. OZZPiP przypomniał że kontrole norm nie mogą ograniczać się tylko do sprawdzenia dokumentów, ale kontrolerzy powinni pojawić się bezpośrednio na oddziałach i kontrolować rzeczywiste liczby łózek oraz współpracować z działającymi w szpitalach organizacjami zakładowymi OZZPiP".

źródło: związek pielęgniarek OZZPIP

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Pielęgniarki: zembalowe "włożone do wyceny procedur". Jak to będzie wyglądało?

Proszę panie pielęgniarki, żeby jeżeli nawet takie sytuacje występują, nie narażajcie zdrowia i życia pacjentów...

Pielęgniarki: to nie jest tak, że my możemy pracować na dwóch, trzech, czterech etatach.