Niesprawiedliwa dla pielęgniarek ustawa (o wynagrodzeniach) znów weszła pod obrady sejmu!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka magister a fizjoterapeuta magister

Porozumienie Zawodów Medycznych zebrało wymagane podpisy pod obywatelskim projektem 

ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Ustawa ta „określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia”. 

Przedmiotowy projekt ponownie trafił pod obrady sejmu w dniu 13 lutego 2020 roku i został skierowany do sejmowej komisji zdrowia. 

Teraz dla przypomnienia publikujemy załącznik nr 1 do tego projektu, w którym zawarto podział pracowników w poszczególnych grupach zawodowych oraz przypisany im tzw. współczynnik pracy. 

Poniżej prezentuję, w jaki sposób podzielono naszą grupę zawodową - pielęgniarki i położne: Podział pielęgniarek i położnych dokonany przez Porozumienie Zawodów Medycznych w dniu 26 października 2016 roku.

Przez współczynnik pracy należy rozumieć liczbę, przez którą ma być pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Obecnie to wynagrodzenie wynosi około 5 000 zł.  

Tak więc najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla powyższych grup zawodowych według autorów projektu ustawy ma wynosić odpowiednio (proszę, nie jarajcie się poniższymi liczbami! - i tak na to nie ma środków finansowych):

- dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji - 7 500 zł,

- dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją - 8 750 zł,

- dla magistra pielęgniarstwa/ położnictwa ze specjalizacją - 10 000 zł.

Pytania do autorów projektu ustawy:

• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji?

• Ile ma wynosić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata? 

Odpowiedzi są oczywiste i sprowadzają się do stwierdzenia: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych potraktowało magistra i licencjata pielęgniarstwa i położnictwa na równi z wykształceniem średnim.

Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia pisała nie strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także „panie w czepkach”. Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych? 

Teraz zobaczmy, w jaki sposób w projekcie ustawy podzielono fizjoterapeutów:

Wnioski: - W przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy licencjata. - W przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy także magistra.

Pytania do autorów projektu ustawy:

• Dlaczego w przypadku zawodu fizjoterapeuty mamy licencjata, natomiast w przypadku pielęgniarki i położnej - nie? 

Na powyższy aspekt zwrócił uwagę także jeden z posłów na plenarnym posiedzeniu sejmu, podczas dyskusji nad przedmiotową ustawą w dniu 13 lutego 2020 roku, cytuję za stenogramem z posiedzenia:

Poseł Aleksander Miszalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedowana ustawa została złożona 15 maja 2017 r. W sumie podpisało ją 230 tys. osób. Od tego czasu minęły już 33 miesiące, a zgodnie z art. 13 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej mają państwo 3 miesiące na procedowanie nad tą ustawą. Stąd pierwsze pytanie brzmi: Dlaczego to trwa tak długo?

Oczywiście co do zasady ustawę popieram, natomiast mam dwa pytania, które zadała nam Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mianowicie: Dlaczego dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją proponowany współczynnik pracy ma wynosić 1,75, podczas gdy dla specjalisty fizjoterapii i diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją – 2,0? Dlaczego dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji współczynnik wynosić ma 1,50, podczas gdy dla diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji – 1,75? Wydaje się, że jest to trochę krzywdzące w stosunku do pielęgniarek i położnych (Dzwonek), więc proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Zobacz także: 

Praca w Niemczech dla pielęgniarek - zarobki do 2000 €.

Nikt nie uleczy złamanego serca tak, jak pielęgniarka kardiologiczna...

Koniec cytatu...

Cdn...

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

W sejmie o pielęgniarkach: kobiety i mężczyźni po szkole średniej pracujący w szpitalu.

Pielęgniarki na umowę o pracę "dają większą gwarancję" niż pielęgniarki kontraktowe...

W sejmie o pielęgniarkach: kiedy będą przedstawione podwyżki dla budżetówki, szczególnie dla pielęgniarek.