Pielęgniarki - jakie specjalizacje do likwidacji?

Wykaz specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.


Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.

Szanowni Państwo, Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze Operacyjni

Piszę do Was w sprawie, która ma miejsce od pewnego czasu i jest koszmarnym snem naszej dziedziny specjalizacji. Chodzi mianowicie o kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz związane z tym zarządzenie MZ z dnia 12.02.20r., gdzie ,,wymyślono” podział, w którym pielęgniarstwo operacyjne ma być „wciągnięte” w pielęgniarstwo chirurgiczne.
W związku z powyższym moje pytanie: …gdzie my teraz jesteśmy jako społeczność pielęgniarska i do czego dopuszczamy? Nawołuję wszystkich do współpracy oraz wyrażenia mocnego sprzeciwu tym niemerytorycznym oraz niedorzecznym pomysłom.

 

Bierne obserwacje do niczego nie prowadzą. Jedyne co zauważyłam do tej pory to działalność OSI – a reszta? Czy tak po prostu chcemy oddać bez podjęcia świadomych i solidnych kroków specjalizację, która ani w jednym stopniu nie przypomina żadnej innej (chirurgicznej oczywiście także nie!) i w Europie, a także na świecie jest odrębną i niezmiernie ważną dziedziną kształcenia.

Postawa bierności doprowadzi do stanu katastrofy. Z biegiem czasu zauważycie, że na bloki operacyjne będą wpuszczane osoby niekompetentne i nieprzeszkolone (ratownicy medyczni – z wielkim szacunkiem dla ich pracy, ale nie posiadają ani wykształcenia ani uprawnień do świadczeń w ramach bloku operacyjnego; czy pielęgniarki chirurgiczne z oddziału, z tzw.,,łapanki” (bo nie ma rąk do pracy, co jest wymówką pracodawcy ).

Dzisiaj stoimy przed wielkim problemem, który przyniesie niewyobrażalne skutki dla naszej dalszej pracy i bezpieczeństwa pacjenta. Bardzo zapraszam wszystkich, którym ciężko jest pojąć różnicę między tymi dwoma różnymi specjalizacjami na oddział chirurgiczny, a następnie blok operacyjny. Może wtedy osoby, które bezwiednie decydują o tym, czy dziedzina pielęgniarstwa operacyjnego jest zbędna zrozumieją, że oddział chirurgiczny i blok operacyjny to dwie zupełnie różne komórki organizacyjne szpitala, i że blok operacyjny to „serce każdego szpitala”. Nie ma podmiotu bez bloku operacyjnego. Proponuję zatem idąc tym tropem połączyć od razu pediatrię z geriatrią, bo przecież to i to jest pielęgniarstwo, tu i tu jest pacjent/człowiek, u tych i u tych pacjentów zmieniamy pampersy, karmimy itd..

Pisząc ten apel używam języka kolokwialnego, by moja myśl trafiła do jak największej grupy naszych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych operacyjnych, do każdego z nas. Jeżeli piękne, pełne prawniczych zwrotów pisma, nie poruszają Waszych serc – to może te proste słowa (chociaż naiwnie brzmią) spróbują trafić do serc i umysłów i zmotywują naszą
społeczność „ operacyjną” do działania.

 

Dzisiaj jesteśmy dobrze wykształcone i chlubnie nazywamy się specjalistami w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, a co będzie za rok, pięć czy dziesięć lat? Już mało która osoba przystawi pieczątkę z takim tytułem (chyba, że będzie to technik – bo po co i komu specjalista?). Na salach operacyjnych będą osoby do podawania tzw. sztućców, bez znajomości etapów zabiegu, powikłań, anatomii danego układu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii w w/w sprawie oraz podjęcie niezbędnych działań działań.

Z wyrazami szacunku

Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego                                    Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego                                   

mgr piel. Beata Bożek-Bezler

18 lutego 2020 roku

Zobacz protest w sprawie likwidacji specjalizacji w dziedzinie:

- pielęgniarstwa ratunkowego

- pielęgniarstwa operacyjnego Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".