Pielęgniarka - egzamin na własną odpowiedzialność.

Pielęgniarka - koronawirus SARS-CoV-2


Egzamin specjalizacyjny pielęgniarek

Komunikat z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uczestnictwa w egzaminie państwowym w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych po analizie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuje, że na obecną chwilę egzaminy państwowe sesji wiosennej 2020 będą odbywać się wg. planu zamieszczonego na stronie internetowej Centrum w zakładce Terminy Egzaminów. 

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu państwowego, biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa mają możliwość przystąpienia do egzaminu w następnych sesjach, po ponownym złożeniu wniosku. Opłata za egzamin może zostać zaliczona na poczet następnego egzaminu lub na wniosek zdającego zwrócona na konto bankowe.

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
źródło: strona internetowa Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".