Pielęgniarki - nowy komunikat - egzamin na własną odpowiedzialność.

Pielęgniarka - koronawirus SARS-CoV-2


Egzamin specjalizacyjny pielęgniarek - nowy komunikat

W dniu 10.03.2020 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało na swojej oficjalnej stronie poniższy komunikat:

Pisaliśmy o tym w artykule pt. "Pielęgniarka - egzamin na własną odpowiedzianlość."
 

Następnie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało komunikat o treści:

Komunikat z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uczestnictwa w egzaminie państwowym w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych po analizie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuje, że na obecną chwilę egzaminy państwowe sesji wiosennej 2020 będą odbywać się wg. planu zamieszczonego na stronie internetowej Centrum w zakładce Terminy Egzaminów.

Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa mają możliwość przystąpienia do egzaminu w następnych sesjach, po ponownym złożeniu wniosku. Opłata za egzamin może zostać zaliczona na poczet następnego egzaminu lub na wniosek zdającego zwrócona na konto bankowe.

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i PołożnychW dniu 12.03.2020 r. na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pojawił się komunikat, którego treść publikujemy poniżej:

Działając na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069), w związku ze wzrostem ryzyka zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz stosując zalecenia i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych informuje, że zaplanowane w sesji wiosennej Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne  począwszy od dnia 17 marca 2020r.  zostały odwołane. O nowym terminie i miejscu egzaminu państwowego pielęgniarki i położne zostaną poinformowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

źródło: strona internetowa Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
wybrał: Mariusz Mielcarek

Więcej o bezpieczeństwie pielęgniarki - koronawirus SARS-CoV-2...Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".