Pielęgniarki - środki ochrony - pacjent z COVID-19.

Bezpieczeństwo pielęgniarki.


Zalecenia pielęgniarki - szpital - pacjent z COVID-19.

Z redakcyjnej poczty...

Dzień Dobry, proszę o rzetelne informacje na temat środków bezpieczeństwa jakie ma zapewnić szpital dedykowany - zakaźny dla personelu pomocniczego, który wchodzi do pomieszczeń z pacjentami zakażonymi koronawirusem oraz transportującymi takich pacjentów pomiędzy oddziałami np. w windzie. Interesują mnie też przepisy dotyczące dostarczaniu posiłków przez personel pomocniczy dla zakażonych i transportowania pościeli, odpadów zbieranych z sal, w których przebywają ww. pacjenci.
Pozdrawiam

Poniżej publikujemy przedmiotowe wymagania...

Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności.

Sala pacjenta:

1. Personel medyczny:

a) Bezpośrednia opieka nad pacjentem z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki
- Ochrona oczu (gogle lub przyłbica)

b) Procedury generujące aerozole wykonywane u pacjentów z COVID-19

- Maska z filtrem N95 lub FFP2 lub odpowiednik Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki
- Ochrona oczu
- Fartuch bez rękawów foliowy przedni (wodoodporny)

2. Personel sprzątający:

a) Wejście na salę pacjentów z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Grube rękawice gumowe
- Ochrona oczu (jeśli istnieje ryzyko zachlapania materiałem zakaźnym lub      środkami chemicznymi)
- Wysokie lub pełne gumowe obuwie robocze

3. Odwiedzający (Należy ograniczyć liczbę odwiedzających. Odwiedzający, którzy muszą wejść do sali pacjenta z COVID-19, powinni zostać jasno poinstruowani o tym, jak prawidłowo założyć i zdjąć ŚOI i jak zadbać o odpowiednią higienę rąk przed założeniem i po zdjęciu ŚOI. Osoby takie powinny być nadzorowane przez personel medyczny.)

a) Wejście na salę pacjentów z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki

źródło:
Opracowanie polskie na podstawie:
Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance
27 lutego 2020, World Health Organization

Opracował: Piotr Filberek
konsultacja: dr hab. Anna Mania, prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
III Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zobacz całość dokumentu Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności

Zobacz także:

Środki Ochrony Indywidualnej - Zalecenia

POZ i opieka ambulatoryjna 
Lecznictwo szpitalneZobacz także:

Pielęgniarka powinna iść po pracy do domu?

Dziewięć przypadków zakażeń pielęgniarek.

Położna: "szpital jest kompletnie nieprzygotowany".