MZ wykupiło dla pielęgniarek ubezpieczenie SARS-CoV-2

Ubezpieczenie dla pielęgniarek i położnych.


Bezpłatne polisy ubezpieczeniowe dla pielęgniarek i położnych

Zobacz także: Pielęgniarki - maski ochronne z Chin

Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę z PZU S.A. na mocy której PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i pozostały personel medyczny pracujący w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby bliskie Ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym albo nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają.

Składki ubezpieczeniowe są pokrywane ze środków budżetu państwa.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 po ekspozycji na materiał zakaźny, przy sumie ubezpieczenia 5000 zł

2) świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 po ekspozycji na materiał zakaźny, przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł.

Okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do każdego ubezpieczonego trwa od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r.

Do zgłoszenia do ubezpieczenia potrzebne są następujące dane personelu:

1) imię i nazwisko Ubezpieczonego,

2) nr PESEL

3) zawód.

Osoby bliskie objęte są ochroną ubezpieczeniową bez imiennego ich wskazania, natomiast konieczne jest wskazanie liczby tych osób.

źródło: NFZ - inf. własna

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo zdrowia podzieliło pielęgniarki i położne na lepsze i gorsze...

Do sprawy wrócimy jeszcze w ciągu dzisiejszego dnia.

Zobacz pismo do władz związkowych i izbowych w powyższej sprawie.

Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarka o zembalowym oraz dodatku za epidemię.

Pielęgniarki oddziałowe: jesteśmy oburzone!

"Należy piętnować postawę tej pielęgniarki" - powiedział wiceprezes Lotos.