Pielęgniarki: rekompensata nie do 10 tys. PLN a tylko do 5775 PLN.

Pielęgniarek praca w jednym miejscu.


Pielęgniarka - wysokość dodatku za pracę w jednym miejscu

Wysokość rekompensaty za pracę w jednym miejscu nie została określona w rozporządzeniu ministra zdrowia. Jedyną oficjalną informacją w tym zakresie jest komunikat zamieszczony na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Przypominam, że na etapie projektu powyższego rozporządzenia ministerstwo zdrowia opublikowało projekt tzw. polecenia ministra zdrowia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym pisałem w artykule pt. Pielęgniarki - praca w jednym miejscu - wysokość rekompensaty. Treści "polecenia" dotychczas nie opublikowano. Jedyną informacją, że takie polecenie wydano jest poniższy tweet wiceministra zdrowia...
 
Jeden z użytkowników tweetera napisał w dniu 29 kwietnia 2020 roku:
 
Panie ministrze jak to jest, oficjalne rozporządzenie w sprawie zakazu pracy z możliwością nakładania kar... Ale w kwestii dodatków do pensji tylko list do @NFZ_Centrala... Czyli rozumiem że dodatki uznaniowe w wysokości zależnej od fantazji dyrekcji...
 
Co odpowiedział wiceminister:
 
To nie jest list tylko wiążące polecenie dla @NFZ_Centrala  z jasno opisanym sposobem wyliczania wysokości dodatków. Treść polecenia także była przedmiotem konsultacji właśnie po to, żeby rozwiać takie wątpliwości.
 
Skoro nie znamy treści przedmiotowego "polecenia", a o wysokości rekompensaty za pracę w jednym miejscu milczy także rozporządzenie, to przeanalizujmy komunikat NFZ z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

Rekompensata to dodatek brutto brutto 

Zapisano w nim:
 
Kwota świadczenia dodatkowego ustalana będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń. Powyższa kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł.
 
W świat poszła informacja: medycy za pracę tylko w jednym miejscu dostaną 10 tys. PLN rekompensaty. 
 
Ale uwaga!!! W komunikacie zapisano także: 
 
Powyższa kwota uwzględniać będzie pozostające po stronie pracodawcy koszty na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 
Wniosek: przedmiotowa rekompensata to dodatek brutto brutto. 
 
Czym pachną dodatki brutto brutto pielęgniarki wiedzą najlepiej!
 
Z 10 tys. PLN robi się maksymalnie 5 775 PLN na rękę. 
 
A w świat poszła informacja, że medycy dostaną po 10 tys. rekompensaty...
 
Kolejne informacje w  sprawie wkrótce...
 
Mariusz Mielcarek
 

Zobacz także działy w aktualnościach:

 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki: stażowe, dodatek nocny i świąteczny, jubileuszówka.

Pielęgniarka - 5 tys. za zakażenie 100 tys. za zgon.

Pielęgniarki objęte przez MZ bezpłatnym dodatkowym ubezpieczeniem.