Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 9.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W poprzednch artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszających zagadnienie lipcowej regulacji płac w kontekście wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych odnieśliśmy się do sprawy na przykładach pielęgniarek, które w siatce płac zawierającej współczynnik pracy są w grupie 7 i 8. Dzisiaj podajemy skutki przedmiotowej regulacji na przykładzie grupy 9 - "Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia".


Pielęgniarka - grupa 9 - skutki lipcowej regulacji płac

  • Podmioty lecznicze z dniem 1 lipca bieżącego roku roku mają obowiązek podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.
  • Podajemy skutki powyższej regulacji na przykładzie pielęgniarek i położnych z grupy 9 siatki płac. 
  • Grupa 9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 9.  

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od dnia 1 lipca, każdego roku, począwszy od roku 2018 wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Jak to wyglądało w praktyce w poprzednim roku? Otóż na dzień 1 lipca pracodawca powinien podnieść pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze według następującego schematu. 

Zgodnie z powyższą ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2019 roku "ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy"... i kwoty 4 200 zł. 

W poprzednich artykułach opisaliśmy skutki lipcowej regulacji na przykładzie pielęgniarek i położnych z grupy 7 i 8 siatki płac.

Zobacz te artykuły: 

Na czym polega regulacja płac pielęgniarek od 1 lipca 2020 roku.

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 8.

Teraz skutki powyższej regulacji płac przedstawimy na przykładzie grupy 9. 

Grupa 9 - wskaźnik pracy - 0,64

"Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia".

W zeszłym roku trzeba było wykonać następujące działanie. Np. na grupie 9 - współczynnik pracy 0,64 razy 4 200 zł. Wynik - 2 688 zł.  W przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 9 miała wynagrodzenie zasadnicze 3 200 zł., to zgodnie z ustawą "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. W tym przypadku różnica wynosi plus 512 zł. Czyli ta pielęgniarka w zeszłym roku nie "załapała" się pod zapisy ustawy bo jej wynagrodzenie zasadnicze było wyższe niż "najniższe wynagrodzenie zasadnicze" w jej grupie.

Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Czyli regulacji, która zgodnie z ustawą musi nastąpić w kolejnym roku, czyli 2020 i to od 1 lipca. Nie wchodząc w zawiłości proceduralne, różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 jest w kwocie, przez którą mnożymy współczynnik pracy. W 2019 roku była to kwota 4 200 zł. Natomiast w roku 2020 jest to kwota 4 918,17 zł. 

Zobacz także stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie regulacji płac pielęgniarek i położnych z dnia 18 maja 2020 roku. 

Kontynuujmy zobrazowanie sytuacji na przykładzie powyższej pielęgniarki z grupy 9, która od 1 lipca 2019 roku ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 200 zł.

Wykonajmy najpierw działanie. Współczynnik pracy przypisany tej pielęgniarce (0,64) razy 4 918 zł. Daje nam to kwotę - 3 147zł. I teraz od 1 lipca 2020 roku tej pielęgniarce należy się zgodnie z ustawą regulacja w zakresie: "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Różnica pomiędzy kwotą 3 200 zł., a 3 149 zł. wynosi plus 52 zł. Czyli ta pielęgniarka w obecnym roku także nie "załapie" się pod zapisy ustawy bo jej wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe niż "najniższe wynagrodzenie zasadnicze" przypisane tej grupie. 

Wniosek: powyższa pielęgniarka 1 lipca 2019 roku nie "załapała się" na lipcową regulację płac. Także od 1 lipca 2020 roku nie zostanie objęta tą ustawową regulacją. W związku z powyższym jej dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 200 zł. nie wzrośnie. 

Mariusz Mielcarek   

Zobacz także więcej w sprawie w dziale pt. - Pielęgniarki - regulacja płac.Zobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.