Na czym polega regulacja płac pielęgniarek od 1 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pielęgniarki i położne zostaną objęte regulacją płac w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. W poniższym artykule wyjaśniamy zasady tej regulacji oraz na konkretnym przykładzie przedstawiamy jej skutki dla wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 


Pielęgniarka - wynagrodzenie zasadnicze

- Zgodnie z zapisami ustawy pielęgniarki i położne, zostaną objęte regulacją płacową w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.  

- Pracodawcy muszą  podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.  

 Wyjaśniamy zawiłości przedmiotowej regulacji na przykładzie pielęgniarki z grupy 7 "pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia".

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od dnia 1 lipca, każdego roku, począwszy od roku 2018 wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Jak to wyglądało w praktyce w poprzednim roku? Otóż na dzień 1 lipca pracodawca powinien podnieść pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze według następującego schematu. 

Zgodnie z powyższą ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2019 roku "ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy"... i kwoty 4 200 zł. 

Jakie są współczynniki pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych?

1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 7. 
0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - grupa 8.
0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 9. 

W zeszłym roku trzeba było wykonać następujące działanie. Np. na grupie 7 - współczynnik pracy 1,05 razy 4 200 zł. Wynik - 4 410 zł.  W przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 7 miała wynagrodzenie zasadnicze 3 800 zł., to zgodnie z ustawą "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. Czyli w tym przypadku różnica wynosi 610 zł. Z tej kwoty 20% to 122 zł. Wniosek: ta pielęgniarka na dzień 1 lipca 2019 roku powinna otrzymać wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 122 zł czyli do kwoty 3 922 zł. 

Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Czyli regulacji, która zgodnie z ustawą musi nastąpić w kolejnym roku, czyli 2020 i to od 1 lipca. Nie wchodząc w zawiłości proceduralne, różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 jest w kwocie, przez którą mnożymy współczynnik pracy. W 2019 roku była to kwota 4 200 zł. Natomiast w roku 2020 jest to kwota 4 918,17 zł. 

Kontynuujmy zobrazowanie sytuacji na przykładzie powyższej pielęgniarki z grupy 7, która od 1 lipca 2019 roku ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 922 zł.

Wykonajmy najpierw działanie. Współczynnik pracy przypisany tej pielęgniarce (1,05) razy 4 918 zł. Daje nam to kwotę - 5 164 zł. I teraz od 1 lipca 2020 roku tej pielęgniarce należy się zgodnie z ustawą regulacja w zakresie: "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Różnica pomiędzy kwotą 3 922 zł., a 5 164 zł. wynosi 1242 zł. 20% z tej kwoty to 248 zł. 

Wniosek: powyższa pielęgniarka od 1 lipca 2020 roku musi zostać objęta ustawową regulacją. W związku z powyższym jej dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 922 zł. musi wzrosnąć do kwoty 4 170 zł. 

Mam nadzieję, że w sposób przystępny wytłumaczyłem zawiłości regulacji płac pielęgniarek i położnych, która nastąpi od dnia 1 lipca 2020 roku. 

Mariusz Mielcarek   Zobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.