Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 8.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W poprzednim artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszającym zagadnienie lipcowej regulacji płac w kontekście wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych odnieśliśmy się do sprawy na przykładzie pielęgniarek, które w siatce płac zawierającej współczynnik pracy są w grupie 7. Dzisiaj podajemy skutki przedmiotowej regulacji na przykładzie grupy 8 - "Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa".


Pielęgniarka - grupa 8 - skutki lipcowej regulacji płac

  • Podmioty lecznicze z dniem 1 lipca bieżącego roku roku mają obowiązek podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.
  • Podajemy skutki powyższej regulacji na przykładzie pielęgniarek i położnych z grupy 8 siatki płac. 
  • Grupa 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od dnia 1 lipca, każdego roku, począwszy od roku 2018 wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Jak to wyglądało w praktyce w poprzednim roku? Otóż na dzień 1 lipca pracodawca powinien podnieść pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze według następującego schematu. 

Zgodnie z powyższą ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2019 roku "ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy"... i kwoty 4 200 zł. 

W poprzednim artykule opisaliśmy skutki lipcowej regulacji na przykładzie pielęgniarek i położnych z grupy 7 siatki płac. Zobacz ten artykuł - Na czym polega regulacja płac pielęgniarek od 1 lipca 2020 roku.

Teraz skutki powyższej regulacji płac przedstawimy na przykładzie grupy 8. 

Grupa 8 - wskaźnik pracy - 0,73

"Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa".

W zeszłym roku trzeba było wykonać następujące działanie. Np. na grupie 8 - współczynnik pracy 0,73 razy 4 200 zł. Wynik - 3 066 zł.  W przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 8 miała wynagrodzenie zasadnicze 3 400 zł., to zgodnie z ustawą "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. W tym przypadku różnica wynosi plus 334 zł. Czyli ta pielęgniarka w zeszłym roku nie "załapała" się pod zapisy ustawy bo jej wynagrodzenie zasadnicze było wyższe niż "najniższe wynagrodzenie zasadnicze" w jej grupie.

Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Czyli regulacji, która zgodnie z ustawą musi nastąpić w kolejnym roku, czyli 2020 i to od 1 lipca. Nie wchodząc w zawiłości proceduralne, różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 jest w kwocie, przez którą mnożymy współczynnik pracy. W 2019 roku była to kwota 4 200 zł. Natomiast w roku 2020 jest to kwota 4 918,17 zł. 

Zobacz także stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie regulacji płac pielęgniarek i położnych z dnia 18 maja 2020 roku. 

Kontynuujmy zobrazowanie sytuacji na przykładzie powyższej pielęgniarki z grupy 8, która od 1 lipca 2019 roku ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 400 zł.

Wykonajmy najpierw działanie. Współczynnik pracy przypisany tej pielęgniarce (0,73) razy 4 918 zł. Daje nam to kwotę - 3 590 zł. I teraz od 1 lipca 2020 roku tej pielęgniarce należy się zgodnie z ustawą regulacja w zakresie: "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Różnica pomiędzy kwotą 3 400 zł., a 3 590 zł. wynosi 190 zł. 20% z tej kwoty to 38 zł. 

Wniosek: powyższa pielęgniarka 1 lipca 2019 roku nie "załapała się" na lipcową regulację płac. Teraz od 1 lipca 2020 roku musi zostać objęta ustawową regulacją. W związku z powyższym jej dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 400 zł. musi wzrosnąć do kwoty 3 438 zł. 

Mariusz Mielcarek   

Zobacz także więcej w sprawie w dziale pt. - Pielęgniarki - regulacja płac.Zobacz także:

Pielęgniarka: Znikąd nie dostaliśmy pomocy ani wsparcia.

Rekompensaty pielęgniarek - NFZ opublikował wzór oświadczenia.

NFZ - rekompensaty dla pielęgniarek według zarobków z marca lub miesiąca poprzedzającego.