Pielęgniarki - różnice w wynagrodzeniach zasadniczych coraz większe.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Coraz większe kontrowersje wzbudzają wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. A właściwie różnice w ich wysokości pomiędzy poszczególnymi grupami, które są w siatce płac. Podział pielęgniarek i położnych dokonany przez ustawę o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych jest kompletnie oderwany od realiów praktyki zawodowej tych zawodów. Konsekwencje są takie, że dwie pielęgniarki pracujące na tym samym szpitalnym oddziale mające ten sam zakres kompetencji i obowiązków mają wynagrodzenia zasadnicze różniące się o ponad 1000 PLN.


Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek w podziale na grupy: 7, 8, 9

  • Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia podzieliła pielęgniarki na 3 grupy. 
  • Powyższy podział jest oderwany od realiów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. 
  • Z analizy średnich wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych dokonanej przez ministerstwo zdrowia wynika, że różnice sięgają już ponad 1 000 złotych.

Ministerstwo zdrowia podało wysokość wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych za miesiąc styczeń 2019 roku. Poniżej przytaczamy przedmiotowe dane w oryginalnym brzmieniu: 

Grupa 7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

4 585 PLN

Grupa 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

4 164 PLN 

Grupa 9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3 506 PLN 

źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wniosek: Różnica w płacach zasadniczych pielęgniarek i położnych w styczniu 2019 roku wynosiła średnio: od 400 zł - pomiędzy grupą 7 i 8 - oraz 1080 zł - pomiędzy grupą 7 a 9. 

W dniu jutrzejszym przedstawimy jakie konsekwencje dla powyższej materii będzie miała lipcowa regulacja płac pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej w sprawie w dziale pt. - Pielęgniarki - regulacja płac.Zobacz także:

Pielęgniarki - NFZ wypłacił pierwsze rekompensaty. W jakiej wysokości?

Informacja w sprawie obniżki wynagrodzeń pielęgniarek.

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac a dodatek zembali.