Tylko 7% pielęgniarek obejmie lipcowa podwyżka wynagrodzeń zasadniczych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - tylko 7% pielęgniarek obejmie wzrost wynagrodzenia zasadniczego

  • Podmioty lecznicze z dniem 1 lipca bieżącego roku roku mają obowiązek podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.
  • Podajemy skutki powyższej regulacji w kontekście dodatku zembali.
  • Z analizy obecnych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, wynika, że tylko około 7% pielęgniarek i położnych może liczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2020 roku. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od dnia 1 lipca, każdego roku, począwszy od roku 2018 wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Zobacz także: MZ - dodatek COVID średnio lekarz 6,5 tys., pielęgniarka 3 tys.

Jakie praktyczne konsekwencje dla pielęgniarek i położnych będzie miał powyższy zapis w kontekście wynagrodzeń zasadniczych po dniu 1 lipca 2020 roku przedstawiłem w artykułach w dziale pt. Pielęgniarki - regulacja płac.

Teraz sprawdzimy jaki wpływ na powyższe zagadnienie ma włączenie do wynagrodzenia zasadniczego dodatku zembali. Sprawdzimy to na przykładzie poszczególnych grup: 7, 8 i 9, które są w obowiązującej siatce płac. 

Grupa 7 - współczynnik pracy 1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W tej grupie współczynnik pracy to 1,05. Mnożony przez kwotę bazową, która ma obowiązywać od 1 lipca - 4 918,17 zł - daje kwotę - 5 164 zł. To jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego przypisana tej grupie pielęgniarek na potrzeby przedmiotowej ustawy. 

5 164 zł. Teraz zobaczmy jakie jest obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie. Otóż ministerstwo zdrowia podaje, że na styczeń 2019 roku wynagrodzenie to wynosiło 4 585 PLN.

Wniosek: w tej grupie pielęgniarek i położnych (7) jest możliwość podniesienia od 1 lipca wynagrodzeń zasadniczych, zgodnie z zapisem ustawowym: wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Jaka to będzie średnia kwota? 20% różnicy pomiędzy 5 164 a 4 585. Czyli średnio około 115 zł. 

Grupa 8 - współczynnik pracy 0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa.

W tej grupie współczynnik pracy to 0,73. Mnożony przez kwotę bazową, która ma obowiązywać od 1 lipca - 4 918,17 zł - daje kwotę - 3 590 zł. To jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego przypisana tej grupie pielęgniarek na potrzeby przedmiotowej ustawy. 

3 590 zł. Teraz zobaczmy jakie jest obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie. Otóż ministerstwo zdrowia podaje, że na styczeń 2019 roku wynagrodzenie to wynosiło 4 164 PLN.

Wniosek: w tej grupie pielęgniarek i położnych (8) nie jest możliwe podniesienia od 1 lipca wynagrodzeń zasadniczych, zgodnie z zapisem ustawowym: wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Dlaczego? Bowiem obecne średnie wynagrodzenie pielęgniarek i położnych grupy 8 (4 164) jest wyższe niż wysokość wynagrodzenia zasadniczego przypisana tej grupie pielęgniarek na potrzeby przedmiotowej ustawy (3 590 zł). 

Grupa 9 - współczynnik pracy 0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - grupa 9. 

W tej grupie współczynnik pracy to 0,64. Mnożony przez kwotę bazową, która ma obowiązywać od 1 lipca - 4 918,17 zł - daje kwotę - 3 147 zł. To jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego przypisana tej grupie pielęgniarek na potrzeby przedmiotowej ustawy. 

3 147 zł. Teraz zobaczmy jakie jest obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie. Otóż ministerstwo zdrowia podaje, że na styczeń 2019 roku wynagrodzenie to wynosiło 3 506 PLN.

Wniosek: w tej grupie pielęgniarek i położnych (9) nie jest możliwe podniesienia od 1 lipca wynagrodzeń zasadniczych, zgodnie z zapisem ustawowym: wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. 

Dlaczego? Bowiem obecne średnie wynagrodzenie pielęgniarek i położnych grupy 9 (3 506) jest wyższe niż wysokość wynagrodzenia zasadniczego przypisana tej grupie pielęgniarek na potrzeby przedmiotowej ustawy (3 147 zł). 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej w sprawie w dziale pt. - Pielęgniarki - regulacja płac.Zobacz także:

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 9.

Senator o pielęgniarkach: przez 3 dni suchy chleb i chińskie zupki.

Pielęgniarki - nowelizacja rozporządzenia praca w jednym miejscu.