Pielęgniarki grupa 8 - wzór wniosku o podwyżkę od 1 lipca.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

W poprzednim artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszającym zagadnienie lipcowej regulacji płac w kontekście wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych odnieśliśmy się do sprawy na przykładzie pielęgniarek, które w siatce płac zawierającej współczynnik pracy są w grupie 7. Dzisiaj podajemy skutki przedmiotowej regulacji na przykładzie grupy 8 - "Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa". Publikujemy także wzór wniosku do pracodawcy o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 lipca 2020 roku. 


Pielęgniarka - lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych

Zgodnie z regulacjami płacowymi zawartymi w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zostaje podniesiona kwota bazowa. Z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje ona zwiększona z 4 200 do 4 918,17. Resort zdrowia szacuje skutki tej regulacji na 3-4 miliardy złotych. 
  • Poniżej przedstawiamy skutki lipcowej regulacji płac pielęgniarek i położnych na przykładzie grupy 8. 

Grupa 8 - wskaźnik pracy - 0,73

"Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa".

W zeszłym roku trzeba było wykonać następujące działanie. Np. na grupie 8 - współczynnik pracy 0,73 razy 4 200 zł. Wynik - 3 066 zł.  W przypadku kiedy pielęgniarka z grupy 8 miała wynagrodzenie zasadnicze 3 400 zł., to zgodnie z ustawą "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej. W tym przypadku różnica wynosi plus 334 zł. Czyli ta pielęgniarka w zeszłym roku nie "załapała" się pod zapisy ustawy bo jej wynagrodzenie zasadnicze było wyższe niż "najniższe wynagrodzenie zasadnicze" w jej grupie.

Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Czyli regulacji, która zgodnie z ustawą musi nastąpić w kolejnym roku, czyli 2020 i to od 1 lipca. Nie wchodząc w zawiłości proceduralne, różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 jest w kwocie, przez którą mnożymy współczynnik pracy. W 2019 roku była to kwota 4 200 zł. Natomiast w roku 2020 jest to kwota 4 918,17 zł. 

Zobacz także stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie regulacji płac pielęgniarek i położnych z dnia 18 maja 2020 roku. 

Kontynuujmy zobrazowanie sytuacji na przykładzie powyższej pielęgniarki z grupy 8, która od 1 lipca 2019 roku ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 400 zł.

Wykonajmy najpierw działanie. Współczynnik pracy przypisany tej pielęgniarce (0,73) razy 4 918 zł. Daje nam to kwotę - 3 590 zł. I teraz od 1 lipca 2020 roku tej pielęgniarce należy się zgodnie z ustawą regulacja w zakresie: "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej.

Różnica pomiędzy kwotą 3 400 zł., a 3 590 zł. wynosi 190 zł. 20% z tej kwoty to 38 zł. 

Wniosek: powyższa pielęgniarka 1 lipca 2019 roku nie "załapała się" na lipcową regulację płac. Teraz od 1 lipca 2020 roku musi zostać objęta ustawową regulacją. W związku z powyższym jej dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 400 zł. musi wzrosnąć do kwoty 3 438 zł.

Pielęgniarka i położna nie jest zobowiązana do występowania z wnioskiem do pracodawcy o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2020 roku. Powyższa regulacja powinna zostać wdrożona przez pracodawcę "z automatu". Natomiast warto "przypomnieć" pracodawcy o jego ustawowych zobowiązaniach w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. 

Dlatego przedstawiam wzór wniosku do pracodawcy w przedmiotowej sprawie. 

Imię i Nazwisko                                                                           Data, miejscowość

Stanowisko 

Komórka organizacyjna

                                                                                                           Pan/i

                                                                                Dyrektor/Prezes

                                                                                Nazwa podmiotu leczniczego

 

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 lipca 2020 roku 

W związku z podwyższeniem od dnia 1 lipca 2020 roku kwoty bazowej z 4 200 do 4 918,17 PLN - o której mowa w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( Dz.U.2020.830 t.j.) - składam wniosek o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wyliczonym na podstawie powyższej ustawy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a dotychczasowym moim wynagrodzeniem zasadniczym.

Zgodnie z przedmiotową ustawą moje stanowisko pracy zostało przypisane do grupy 8 - "Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa". 

W związku z podwyższeniem kwoty bazowej, przypisane grupie 8 najniższe wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z powyższą ustawą, wyniesie od 1 lipca 2020 roku 3 590,26 zł - współczynnik pracy przypisany grupie 8 (0,73) razy 4 918,17 zł.

Moje obecne wynagrodzenie zasadnicze wynosi ................... zł i jest niższe od kwoty 3 590,26 o ......................... zł. Natomiast zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany od 1 lipca 2020 roku podwyższyć moje wynagrodzenie zasadnicze co najmniej o 20% powyżej wyliczonej kwoty. 

Wobec powyższego wnioskuję o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 lipca 2020 roku co najmniej o kwotę ............. zł do wysokości ................ zł.

                                                                                                                                 Podpis 

Opracował: Mariusz Mielcarek

pielegniarki.info.pl 

Zobacz więcej w sprawie w dziale pt. - Pielęgniarki - regulacja płac.Zobacz także:

Zmarła zarażona pielęgniarka. Prokurator wszczyna śledztwo.

Resort zdrowia - nieprawdziwa jest teza, że brakuje pielęgniarek.

Zmarłe pielęgniarki wyróżnione statuetką przez izbę pielęgniarek.