Pielęgniarka - urlop wytchnieniowy.

Pielęgniarki - dodatkowy odpoczynek za pandemię.


Dodatkowy wymiar urlopu dla poratowania zdrowia pielęgniarki

- Senat w dniu 13 maja 2020 roku uchwalił projekt ustawy o wsparciu dla systemu ochrony zdrowia. 

- Wsparcie będzie dotyczyło podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. 

 Wprowadzono nowe rozwiązanie „urlopu wytchnieniowego” dla osób, które miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2.

- Urlop wytnieniowy to okres 7 dni zwolnienia od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina o powyższej ustawie na posiedzeniu senatu w dniu 13 maja 2020 roku powiedział między innymi:

(...) Projekt przewiduje także przyznanie tym osobom urlopu wytchnieniowego, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. (...)

Natomiast w uzasadnieniu do uchwały senatu w związku z przedmiotową ustawą zapisano:

"Dostrzega się także istotną potrzebę udzielenia, po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, osobom wykonującym zawód medyczny w podmiotach
leczniczych, w których leczeni są pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2, czasowego
zwolnienia od wykonywania dotychczasowych obowiązków. Okres 7 dni zwolnienia od
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia został przewidziany jako pewien
rodzaj „urlopu dla poratowania zdrowia” czy też „urlopu wytchnieniowego” dla osób, które
miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2 (art. 5)."

Poniżej publikuję pełne brzmienie art. 5 interesującej nas ustawy:

Art. 5. 1. W okresie 12 miesięcy po upływie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie wykonującej zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1, przysługuje w zwolnienie z pracy w wymiarze 7 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w art. 2 w ust. 1, decyduje o sposobie wykorzystania zwolnienia, o którym ust. 1, we wniosku o jego udzielenie.

Zobacz całą treść ustawy: Senat: wsparcie dla pielęgniarek.

Wybrał: Mariusz Mielcarek