Pielęgniarki grupa 7 - szacunkowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca.

Pielęgniarka - lipcowa regulacja płac.

Zgodnie z regulacjami płacowymi zawartymi w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zostaje podniesiona kwota bazowa. Z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje ona zwiększona z 4 200 do 4 918,17. Resort zdrowia szacuje skutki tej regulacji na 3-4 miliardy złotych. 


Lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek - grupa 7

Od 1 lipca 2020 roku wzrosła kwota bazowa, o której mowa w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Kwota ta wzrasta z 4 200 do 4 918,17 PLN. Wzrost kwoty bazowej ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pielęgniarek i położnych. Dlaczego? Bowiem docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego to iloczyn dwóch liczb. Kwoty bazowej oraz wskaźnika pracy, który dla grupy 7 pielęgniarek i położnych wynosi 1,05.
 
Przy starej kwocie bazowej (4 200) docelowa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 4 410 zł. Obecnie przy kwocie bazowej 4 918,17 wynagrodzenie to wynosi 5 164 zł.
 
Wiele pielęgniarek i położnych zadaje sobie pytanie o ile powinno wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2020 roku. Jak to obliczyć.
 
Warto odnieść się w powyższym zakresie do danych, które podaje ministerstwo zdrowia i oszacować średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w grupie 7.
 
Ministerstwo podało, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 7 w styczniu 2020 wyniosło 4 314 PLN. Natomiast docelowe wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie, po podniesieniu kwoty bazowej wzrosło do lipca 2020 do 5 164 PLN.
 
Natomiast zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej". 

Różnica pomiędzy kwotą - średnim wynagrodzeniem zasadniczym w grupie 7 - 4 314 PLN, a 5 164 PLN wynosi 850 zł. 20% z tej kwoty to 170 zł. 

Wniosek: pielęgniarki z grupy 7 od 1 lipca 2020 roku muszą zostać objęte ustawową regulacją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym ich dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze szacunkowo musi wzrosnąć o około 170 zł. 

Mariusz Mielcarek