Pielęgniarka - średnie wynagrodzenia zasadnicze a lipcowa regulacja płac.

Zarobki pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - średnie wynagrodzenia zasadnicze

Zgodnie z regulacjami płacowymi zawartymi w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zostaje podniesiona kwota bazowa. Z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje ona zwiększona z 4 200 do 4 918,17. Resort zdrowia szacuje skutki tej regulacji na 3 -4 miliardy złotych. 

Wiele pielęgniarek i położnych zadaje sobie pytanie o ile powinno wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2020 roku. Jak to obliczyć.

Wzrost kwoty bazowej ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pielęgniarek i położnych. Dlaczego? Bowiem docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego to iloczyn dwóch liczb. Kwoty bazowej oraz wskaźnika pracy. 

Grupa 7

Wskaźnik pracy, który dla grupy 7 pielęgniarek i położnych wynosi 1,05.

Przy starej kwocie bazowej (4 200) docelowa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 4 410 zł. Obecnie przy kwocie bazowej 4 918,17 wynagrodzenie to wynosi 5 164 zł.

Warto odnieść się w powyższym zakresie do danych, które podaje ministerstwo zdrowia i oszacować średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w grupie 7.

Ministerstwo podało, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 7 w styczniu 2020 wyniosło 4 314 PLN. Natomiast docelowe wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie, po podniesieniu kwoty bazowej wzrosło do lipca 2020 do 5 164 PLN.

Natomiast zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany "wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej". 

Różnica pomiędzy kwotą - średnim wynagrodzeniem zasadniczym w grupie 7 - 4 314 PLN, a 5 164 PLN wynosi 850 zł. 20% z tej kwoty to 170 zł. 

Wniosek: pielęgniarki z grupy 7 od 1 lipca 2020 roku muszą zostać objęte ustawową regulacją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym ich dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze szacunkowo musi wzrosnąć o około 170 zł.

Grupa 8 

Wskaźnik pracy, który dla grupy 8 pielęgniarek i położnych wynosi 0,73.

Przy starej kwocie bazowej (4 200) docelowa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 3 066 zł. Obecnie przy kwocie bazowej 4 918,17 wynagrodzenie to wynosi 3 590 zł.

Ministerstwo podało, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 8 w styczniu 2020 wyniosło 4 077 PLN. Natomiast docelowe wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie, po podniesieniu kwoty bazowej wzrosło od lipca 2020 do 3 590 PLN.

Z powyższych wyliczeń wynika, że obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 8 - 4 077 PLN, jest wyższe od 3 590 czyli docelowego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie.

Wniosek: pielęgniarki z grupy 8 od 1 lipca 2020 roku muszą zostać objęte ustawową regulacją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. Niestety obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie przewyższa kwotę docelowego wynagrodzenia zasadniczego przypisanego tej grupie. Pielęgniarki z tej grupy w zdecydowanej większości nie otrzymają wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2020 roku. 

Grupa 9 

Wskaźnik pracy, który dla grupy 9 pielęgniarek i położnych wynosi 0,64.

Przy starej kwocie bazowej (4 200) docelowa kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła 2 688 zł. Obecnie przy kwocie bazowej 4 918,17 wynagrodzenie to wynosi 3 147 zł.

Ministerstwo podało, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 9 w styczniu 2020 wyniosło 3 893 PLN. Natomiast docelowe wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie, po podniesieniu kwoty bazowej wzrosło od lipca 2020 do 3 147 PLN.

Z powyższych wyliczeń wynika, że obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie 9 - 3 893 PLN, jest wyższe od 3 147 czyli docelowego wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie.

Wniosek: pielęgniarki z grupy 9 od 1 lipca 2020 roku muszą zostać objęte ustawową regulacją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. Niestety obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie przewyższa kwotę docelowego wynagrodzenia zasadniczego przypisanego tej grupie. Pielęgniarki z tej grupy w zdecydowanej większości nie otrzymają wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2020 roku. 

Opracował: Mariusz Mielcarek