Zarobki pielęgniarek w Polsce. Dane z zakładów pracy.

Pielęgniarki - wysokość wynagrodzeń


Ile zarabia pielęgniarka w Polsce?

Ministerstwo Zdrowia w czerwcu wysłało do zakładów pracy coroczną ankietę, w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uzyskane dane dotyczą osób zatrudnionych na 62 tys. 494 pełnych etatach przeliczeniowych i pochodzą z miesiąca stycznia 2020 roku. Wynagrodzenia podano z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze oraz całkowite wynagrodzenie z pochodnymi od pensji zasadniczej.
Wyniki badania ankietowego prezentują się następująco:
 
Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4.314 PLN

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 6.574 PLN

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4.077 PLN

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 6.129 PLN

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06-07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 3.893 PLN

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 5.685 PLN

Wybrała: Daria Hoffa
źródło: Ministerstwo Zdrowia