Pielęgniarka ze specjalizacją zarabia mniej od lekarz bez specjalizacji.

Wynagrodzenia pielęgniarek.


Wynagrodzenie pielęgniarki ze specjalizacją a pensja lekarza bez specjalizacji

Ministerstwo zdrowia podało wysokość wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Dane dotyczą miesiąca styczeń 2020 roku.

Porównujemy wynagrodzenie pielęgniarki ze specjalizacją z pensją lekarza bez specjalizacji. 

Grupa 7 w siatce płac:

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4.077 PLN

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 6.129 PLN

Grupa 3 w siatce płac
 
Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji (bez lekarzy rezydentów i stażystów)

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 5.111 PLN

Łączne wynagrodzenie brutto: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.) oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny (jeśli dotyczy) na 1 pełny etat - 8.620 PLN

Wybrał: Mariusz Mielcarek