Pielęgniarka: "Otrzymam 5 zł za każdą godzinę pracy przy pacjentach z Covid-19."

Dodatki dla pielęgniarek.


Warunki wypłacania wynagrodzenia dodatkowego

Dzień dobry, 

Jestem pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w województwie świętokrzyskim. Odbyło się zebranie, podczas którego dyrektor naszej placówki przedstawił warunki wypłacania wynagrodzenia dodatkowego. Każdy oddział w szpitalu ma styczność z opieką i leczeniem pacjentów z Covid-19, lecz tylko pracownicy z oddziałów chirurgii i ortopedii nie dostaną dodatkowych wynagrodzeń, gdyż te oddziały "nie leczą" pacjentów covidowych - według dyrektora i wojewody świętokrzyskiego. Chorzy, tak jak na innych oddziałach są hospitalizowani, mają podawane leki, są w pełni zaopiekowani. Pracownicy mają ciągły kontakt zarówno z pacjentami "podejrzanym", jak i z potwierdzonymi przypadkami. Zamiast 100% wynagrodzenia dodatkowego pracownicy wyżej wymienionych oddziałów mają otrzymać 5 zł za każdą godzinę pracy przy pacjentach z Covid-19. Dodatkowy komentarz w tej sprawie jest zbędny. Decyzja ta uderza w naszą godność i poszanowanie zawodu pielęgniarki. Nie zgadzamy się z tą decyzją i oczekujemy, że sytuacja ta ulegnie zmianie, ale czy tak się stanie nie wiemy. Proszę o udostępnienie tej wiadomości.

Pozdrawiam - pielęgniarka 

Dane autora do wiadomości redakcji
wybrała: Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.