Pielęgniarki zdały egzaminy państwowe w różnych dziedzinach pielęgniarstwa.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


Pielęgniarka - specjalizacyjny egzamin państwowy

W terminie od 27 października do 20 listopada odbyły się egzaminy specjalizacyjne z różnych dziedzin pielęgniarstwa. Egzaminy specjalizacyjne zrealizowane zostały na podstawie programu kształcenia obowiązującego od 24.08.2015, czyli tzw. nowego trybu. W tym okresie miało miejsce 11 egzaminów, które zostały przeprowadzone w Warszawie:

• pielęgniarstwo internstyczne

• pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

• pielęgniarstwo ratunkowe

• pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

• pielęgniarstwo opieki paliatywnej

• pielęgniarstwo onkologiczne

• pielęgniarstwo pediatryczne

• pielęgniarstwo operacyjne

• pielęgniarstwo neonatologiczne

• pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

• pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Według danych opublikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika, iż łączna liczba osób, które przystąpiły do wyżej wymienionych egzaminów to 2129. Liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik to 2116, co daje ponad 99% nowych specjalistek z różnych dziedzin pielęgniarstwa.

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale - egzamin specjalizacyjny pielęgniarek. 

źródło: ckppip.edu.pl

Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl