Pielęgniarki - wysokość całkowitego wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Nowe dane.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarek wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało ​"łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny" pielęgniarek i położnych za miesiąc styczeń 2020 r.

Poniżej publikujemy ogłoszone przez ministerstwo dane.

Grupa 7 

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 6 574 PLN

Grupa 8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji:

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 6 129 PLN

Grupa 9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w grupie 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia:

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 5 685 PLN

Zobacz także: 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek - nowe dane ministerstwa

Ministerstwo podało wysokość średniego wynagrodzenia zasadniczego wszystkich grup zawodowych podmiotów leczniczych.

źródło: sejm.gov.pl 

Mariusz Mielcarek