Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na tle innych pracowników ochrony zdrowia.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Średnie wynagrodzenie zasadnicze wszystkich grup zawodowych podmiotów leczniczych

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało wysokość łącznego wynagrodzenia  brutto obejmującego: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny wszystkich grup zawodowych, z zobowiązującej siatki płac w podmiotach leczniczych. Dane dotyczą stycznia 2020 roku.

Osoby zaliczane do grupy 1. w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830), zwanej dalej „ustawą o wynagrodzeniach” ‑ Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 13 643 PLN

Osoby zaliczane do grupy 2. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 10 847 PLN

Osoby zaliczane do grupy 3. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji (bez lekarzy rezydentów i stażystów)

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 8 620 PLN

Osoby zaliczane do grupy 5. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1‑3, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 4 823 PLN

Osoby zaliczane do grupy 6. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1‑4c albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 4 392 PLN

Osoby zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 6 574 PLN

Osoby zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 6 129 PLN

Osoby zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 5 685 PLN

Osoby zaliczane do grupy 10. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1‑8b albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

Łączne wynagrodzenie pracownika brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny - 4 077 PLN

Mariusz Mielcarek