Trzy grupy pielęgniarek w siatce płac. Ile osób jest w danej grupie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Podział pielęgniarek i położnych w siatce płac

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało wysokość wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. W powyższych danych zawarto liczbę etatów przeliczeniowych. W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych kształtuje się to następująco:

1. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych - 11 128

2. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Liczba etatów przeliczeniowych - 59 041

3. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych - 129 513

Zobacz także: 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek - nowe dane ministerstwa

źródło: sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek