Jaki procent pielęgniarek posiada specjalizację.

Pielęgniarki 2020.


Pielęgniarki ze specjalizacją

Według danych opublikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2002 - 2019 tytuł specjalisty uzyskało ponad 75 tysięcy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało wysokość wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. W powyższych danych zawarto liczbę etatów przeliczeniowych. W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych posiadających specjalizację kształtuje się to następująco (stan na styczeń 2020 roku):

1. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych - 11 128

Wniosek: 11 tysięcy pielęgniarek i położnych z tej grupy posiada specjalizację. 

Natomiast w kolejnej grupie z siatki płac:

2. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Liczba etatów przeliczeniowych wynosi - 59 041

Wniosek: Wobec zapisów określających kwalifikacje osób z grupy 8 trudno określić ile z tych osób posiada samą specjalizację a ile tylko tytuł magistra.

Natomiast w kolejnej grupie:

3. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych wynosi - 129 513

Wniosek: To jest liczba osób bez specjalizacji. 

Warto dodać, że szkolenia specjalizacyjne w samym 2019 roku ukończyło 11.935 pielęgniarek i położnych, natomiast łączna liczba osób, które przystąpią do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2021 r. wyniesie prawie 3,5 tys.   

źródło: sejm.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek