Jaki procent pielęgniarek posiada tytuł magistra oraz specjalizację.

Wykształcenie pielęgniarek.

Pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją

Według danych podanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w 2019 roku ponad 30 tysięcy pielęgniarek posiadało tytuł magistra pielęgniarstwa.

Ile magistrów pielęgniarstwa posiada także tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?  

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało wysokość wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. W powyższych danych zawarto liczbę etatów przeliczeniowych. W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych posiadających specjalizację kształtuje się to następująco (stan na styczeń 2020 roku):

1. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych - 11 128

Wniosek: ponad 11 tysięcy pielęgniarek i położnych z tej grupy posiada tytuł magistra oraz specjalizację. 

Natomiast w kolejnej grupie z siatki płac:

2. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Liczba etatów przeliczeniowych wynosi - 59 041

Wniosek: Wobec zapisów określających kwalifikacje osób z grupy 8 nie ma w tej grupie osób posiadających jednocześnie specjalizację i tytuł magistra pielęgniarstwa. 

Natomiast w kolejnej grupie:

3. Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Liczba etatów przeliczeniowych wynosi - 129 513

Wniosek: To jest liczba osób bez tytułu magistra i specjalizacji.

Wobec powyższego około 5% pielęgniarek posiada jednocześnie tytuł magistra i specjalizację.  

Wynagrodzenia pielęgniarek posiadających jednocześnie specjalizację i tytuł magistra pielęgniarstwa

Resort zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podał ​średnie wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych za miesiąc styczeń 2020 r, które posiadają specjalizację i jednocześnie tytuł magistra pielęgniarstwa. Wynagrodzenie to wynosi brutto na 1 pełny etat - 4 314 PLN. Natomiast łączne wynagrodzenie brutto obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę zmianową itd.)  oraz wynagrodzenie za dyżur medyczny tej grupy pielęgniarek i położnych, według ministerstwa zdrowia wynosi - 6 574 PLN.

źródło: sejm.gov.pl oraz nipip.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek