Pielęgniarki - treść identyfikatorów i pieczątek.

Praktyka zawodowa.

Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych

Nie ma żadnych przepisów regulujących treść identyfikatorów oraz pieczątek, którymi powinny posługiwać się pielęgniarki i położne. Czy na pieczątkach powinien znajdować się np. numer zaświadczenia prawa wykonywania zawodu? Jedno jest pewne, jeżeli pieczątek i identyfikatorów wymaga pracodawca to ich koszt wyrobienia ponosi pracodawca a ich treść powinien określić  np. zarządzeniem. 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej stanowi, że absolwenci szkół medycznych uzyskują tytuł zawodowy:

- licencjat pielęgniarstwa i położnictwa
- magistra pielęgniarstwa i położnictwa.

Wobec tego osoby, które uzyskały powyższe tytuły zawodowe mogą używać identyfikatorów i pieczątek o treści np.

Imię i Nazwisko

Licencjat pielęgniarstwa

absolwenci studiów pierwszego stopnia w tym studiów pomostowych,

Imię i Nazwisko

Magister pielęgniarstwa

absolwenci studiów drugiego stopnia.

Zdziwienie wzbudzają pieczątki lub identyfikatory o treści:

Imię i Nazwisko

Licencjonowana pielęgniarka

Licencjonowany to może być np. doradca obrotu nieruchomościami czyli osoba która uzyskała licencję!

Ponadto pielęgniarki i położne, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą używać identyfikatorów i pieczątek o treści np.

Imię i Nazwisko

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Spotkałem się z pieczątkami lub identyfikatorami używanymi przez pielęgniarki o treści, która wskazuje, że jej właściciel ukrywa fakt bycia pielęgniarką(!):

Imię i Nazwisko

Specjalista w anestezjologii i intensywnej opiece

Może w przypadku pielęgniarki, która posiada uprawnienia "pielęgniarki systemu" powinno się stosować pieczątkę o treści:

Imię i Nazwisko

Pielęgniarka systemu

Można także używać tytułu "starsza" pielęgniarka lub położna. 

Zapraszam do dyskusji

Mariusz Mielcarek