Pielęgniarki - likwidacja zembalowego. Klamka zapadła.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Dodatek zembali dla pielęgniarek do likwidacji

Ministerstwo zdrowia od co najmniej początku 2019 roku stara się zlikwidować dodatek zembali dla pielęgniarek i położnych. Poprzednie próby likwidacji tego dodatku spełzły na niczym, bowiem NFZ nie wypracował mechanizmu włączenia wypłat dodatku zembali do wyceny świadczeń medycznych. 

Skutkiem tego stanu rzeczy miała być zmiana sposobu wypłaty dodatków. Nie byłyby one wypłacane przez NFZ dla konkretnej pielęgniarki i położnej. Pieniądze miały wpływać do szpitala a szpital miał dokonywać podziału pieniędzy na poszczególne pielęgniarki i położne. I tak będzie...

Widać gołym okiem, że ministerstwu zdrowia dodatek zembali coraz bardziej ciąży. Minister zdrowia dwa dni temu mówił: "potrzebne jest systemowe rozwiązanie, a nie dodatki do płac, które wywalczyły sobie poszczególne grupy - zwłaszcza pielęgniarki i ratownicy. Wysokość pensji musi być uwzględniona w wycenie świadczeń". Także prorządowy związek Solidarność wygłasza entuzjazm z powodu likwidacji zembalowego. 

W Polskimi Radiu przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" wyraziła radość z rozmów podjętych podczas spotkania. Jak wyjaśniła, minister zdrowia, ale - jak rozumie - także NFZ oraz cały rząd, "podejmuje próbę zintegrowania systemu wynagrodzeń, która była przez wiele lat postulatem Solidarności".

- Niektórzy słuchacze doskonale pamiętają protesty poszczególnych grup zawodowych - czy to pielęgniarek, czy to ratowników, czy też, kiedyś na początku, anestezjologów. Wydaje się, że rządzący dostrzegają wreszcie (potrzebę), ale dostrzegli również szansę dla siebie i dla systemu, żeby stworzyć jeden dokument, jeden akt prawny, kompleksowy, systemowy, dla wszystkich pracowników - mówiła Maria Ochman.

- My mamy taki projekt, który powstał za czasów ministra Radziwiłła. To jest projekt, który pozwolił dźwignąć najniższe wynagrodzenia, troszeczkę podnieść je w hierarchii wartości. Oczywiście to objęło głównie tych najniżej uposażonych - dodała.

Teraz się okazuje, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych, która miała ostatecznie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku nie będzie poprawiana. Co w zamian? Ministerstwo opracuje nową ustawę, zawierającą nową tabelę płac. Co ciekawe ta nowa ustawa ma wejść stopniowo w życie. Z dniem 1 stycznia 2024 roku. 

Co w zamian zembalowego dla poszczególnej pielęgniarki i położnej? Jakie to będzie miało skutki płacowe dla naszej grupy zawodowej. O tym w kolejnym artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek