Nowy podział pielęgniarek w projekcie siatki płac.

Nowa siatka płac pielęgniarek.

Nowy podział pielęgniarek w projekcie nowej siatki płac

W obowiązującej ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 2017 roku i znowelizowanej w roku 2019 podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Grupa 7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Grupa 8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

Grupa 9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w grupie 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Natomiast na pierwszym spotkaniu roboczym Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w dniu 10 lutego 2021 roku, ministerstwo zdrowia zaprezentowało projekt nowej siatki płac w ochronie zdrowia. W przedmiotowym projekcie podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

  • Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, ze specjalizacją
  • Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją,
  • Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek 

Mariusz Mielcarek