Oferta pracy dla pielęgniarki - koordynator.

Praca dla pielęgniarek.


Praca dla pielęgniarki - koordynator

Miejsce pracy: Hoża 4, 80-628 Gdańsk

Zakres obowiązków:

• ustalanie diagnozy pielęgniarskiej oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej,
• rozkładanie i podawanie leków zaleconych przez lekarza,
• organizowanie i koordynowanie działań pielęgnacyjno opiekuńczych działu opieki i rehabilitacji (m.in. sporządzanie harmonogramów pracy, codzienne odbieranie raportów opiekuńczo pielęgniarskich, dbałość o prawidłowe wykonanie zleceń lekarskich i prowadzenie dokumentacji medycznej),
• wykonywanie czynności pielęgnacyjno opiekuńczych,
• ścisła współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzami specjalistami,
• udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrażających życiu mieszkańca do momentu przybycia lekarza,
• sporządzanie dokładnych sprawozdań o chorych mieszkańcach w książkach raportów pielęgniarskich oraz prowadzenie innej dokumentacji związanej ze stanem zdrowia mieszkańców,
• działanie zgodnie z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizowanie mieszkańców do współudziału w procesie leczniczym, rehabilitacyjnym,
• uczestniczenie w pracach zespołu opiekuńczo terapeutycznego podczas sporządzania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba godzin pracy w miesiącu: 160

Data rozpoczęcia: 01.03.2021

Wynagrodzenie brutto: 3 050 - 3 450 PLN.

Do wynagrodzenia doliczane są:
• dodatek z tytułu stażu do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
• premia uznaniowa kwartalna do 10% wynagrodzenia zasadniczego;
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-tka".

System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: pielęgniarka

Zatrudnienie od zaraz: TAK

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pielęgniarstwo

Staż pracy ogółem: lata: 1

Inne wymagania:

• wykształcenie wyższe o kierunku pielęgniarstwo, lub licencjat pielęgniarstwa, a także średnie o specjalmości pielęgniarstwo,
• umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• rzetelność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność.

Zobacz szczegóły powyższej oferty pracy

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).

Zobacz oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl