Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek według grup.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka - docelowe wynagrodzenie zasadnicze

Zgodnie z podniesieniem kwoty bazowej do 5 167,47 zł. (w 2019 było to 4 918,17 zł) docelowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, które powinny zostać osiągnięte na dzień 31 grudnia 2021 roku będą wynosiły:

Grupa 7 - współczynnik pracy 1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - docelowa kwota wzrośnie do 5 425 zł. 

Grupa 8 - współczynnik pracy 0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - docelowa kwota wzrośnie do 3772,25 zł. 

Grupa 9 - współczynnik pracy 0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - docelowa kwota wzrośnie do 3 307,18 zł.

UWAGA! Na spotkaniu negocjacyjnym w sprawie płac w ochronie zdrowia w dniu 17 lutego strona rządowa zobowiązała się, że opracowując propozycje zmian współczynników pracy weźmie pod uwagę przyspieszenie daty pierwszego osiągnięcia docelowych najniższych wynagrodzeń określonej obecnie na datę 31 grudnia 2021 r.

Myślę, że to będzie 1 lipca 2021 roku. I to będzie podstawowy argument przedstawiany w mediach przez ministerstwo zdrowia. Medycy się burzą na płace a my o całe pół roku przyspieszyliśmy wejście w życie "podwyżek" dla ochrony zdrowia. 

Jak to się ma do dodatku zembali, który ma być zlikwidowany. O tym w jutrzejszym artykule  - 22 lutego - na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek 

Mariusz Mielcarek