Siatka płac pielęgniarek - różnice w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek - dane ministerstwa

Resort zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podał ​średnie wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych za miesiąc styczeń 2020 r.

Poniżej publikujemy ogłoszone przez ministerstwo dane.

Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4 314 PLN

Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 4 077 PLN

Pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1 pełny etat - 3 893 PLN 

Podkreślam, że to są średnie wynagrodzenia zasadnicze za styczeń 2020 rok. Takie jakie były wypłacane. 

Wniosek: Różnice wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych pomiędzy grupami wahają się pomiędzy około 200 zł a 400 zł.

Jak to się zmieni po 1 lipca 2021 roku?

Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek - nowa siatka płac

Podaję o ile wyniesie kwota docelowych dla 2021 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą po dniu 30 czerwca br. dla pielęgniarek i położnych. 

Grupa 7 - współczynnik pracy 1,05 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 5 425 zł.

Grupa 8 - współczynnik pracy 0,73 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - 3772,25 zł.

Grupa 9 - współczynnik pracy 0,64 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 3 307,18 zł.

Wniosek: różnice wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych w siatce płac wyniosą od 1653 zł do 2118 zł. A to są różnice tylko w wynagrodzeniach zasadniczych! A jeszcze sa pochodne...

Tak będzie nie od 1 grudnia 2021 roku lecz od 1 lipca br. 

Kto wpadł na taki szatański pomysł?

Więcej informacji w powyższej sprawie na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych podamy w dniu 1 marca. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek