Nowa siatka płac pielęgniarek - wynagrodzenie za nocki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - wynagrodzenie za dyżury nocne

W dniu wczorajszym (1 marca) przedstawiliśmy zaproponowany przez ministerstwo zdrowia podział pielęgniarek i położnych na grupy i przypisane im współczynniki pracy w nowej siatce płac. Szczegóły w artykule pt. MZ o pielęgniarkach - nowe współczynniki pracy.

Jakie to będzie miało konsekwencje dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń za godziny nocne i świąteczne? Dla pielęgniarek i położnych wykonujących te same czynności zawodowe w ramach tych samych kompetencji zawodowych? 

Przyjmuję, że w danym miesiącu pielęgniarka lub położna ma 8 dyżurów nocnych. 

Otóż pielęgniarka z grupy z najwyższym współczynnikiem pracy za dyżury nocne będzie miała wypłacony dodatek w wysokości 1 356 zł brutto.

Pielęgniarka z grupy - pielęgniarka ze specjalizacją - będzie miała wypłacony dodatek za dyżury nocne w wysokości 1 032 zł brutto. 

Pielęgniarka z grupy z najniższym współczynnikiem pracy za dyżury nocne będzie miała wypłacony dodatek w wysokości 934 zł brutto.

Wniosek: Różnica pomiędzy pielęgniarkami i położnymi wykonującymi te same czynności w ramach tych samych kompetencji zawodowych, w zakresie dodatku za pracę w porze nocnej, przy ośmiu dyżurach nocnych, będzie się wahała od 100 zł do 422 zł. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek