Nowa siatka płac pielęgniarek - dodatek stażowy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - dodatek stażowy

W dniu wczorajszym (1 marca) przedstawiliśmy zaproponowany przez ministerstwo zdrowia podział pielęgniarek i położnych na grupy i przypisane im współczynniki pracy w nowej siatce płac. Szczegóły w artykule pt. MZ o pielęgniarkach - nowe współczynniki pracy.

Jakie to będzie miało konsekwencje dla pielęgniarek i położnych w zakresie dodatku stażowego? Dla pielęgniarek i położnych wykonujących te same czynności zawodowe w ramach tych samych kompetencji zawodowych? 

Przyjmuję, że na tym samym oddziale pracują pielęgniarki, którym wypłacany jest 20% dodatek stażowy.  

Otóż pielęgniarka z grupy z najwyższym współczynnikiem pracy będzie miała wypłacony dodatek stażowy w wysokości 1 095 zł brutto.

Pielęgniarka z grupy - pielęgniarka ze specjalizacją - będzie miała wypłacony dodatek stażowy w wysokości 837 zł brutto. 

Pielęgniarka z grupy z najniższym współczynnikiem pracy będzie miała wypłacony dodatek stażowy w wysokości zł 754 brutto.

Wniosek: Różnica pomiędzy pielęgniarkami i położnymi wykonującymi te same czynności w ramach tych samych kompetencji zawodowych, w przypadku dodatu stażowego, będzie się wahała od 83 zł do 341 zł. brutto. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek