Znaczące podwyżki dla pielęgniarek z grupy 7.

Wynagrodzenia pielęgniarki i położnej.


Pielęgniarki grupa 7 - znaczący wzrost wynagrodzenia 

W pierwszej części informatora wyjaśniłem podstawowe parametry dotyczące siatki płac pielęgniarek i położnych w kontekście: współczynnika pracy oraz kwoty bazowej, a także DOCELOWEGO wynagrodzenia dla pielęgniarek w grupie 7  na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz pierwszą część informatora pt. Wynagrodzenie pielęgniarek grupa 7 - zmiany po 1 lipca. (1)

Obecnie toczą się rozmowy w zakresie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zapowiedziano na 9 marca 2021 roku. 

Co uzgodniono dotychczas?

Ustalono podział zawodów medycznych na 14 grup.  Podział ten uwzględnia wykształcenie i kwalifikacje. Według jakiego klucza? Niestety nie wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez pracownika ale "oczekiwanego na danym stanowisku pracy". 

Grupa 7 w starej siatce płac to:

"Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia". 

Pielęgniarki grupa 7 - nowy współczynnik pracy

Dla tej grupy dotychczasowy współczynnik pracy wynosił 1,05. 

Teraz w projekcie nowej siatki płac, ministerstwo zaproponowało nowy współczynnik. Ma on wynieść 1,06. I obowiązywać na dzień 1 lipca 2021 roku. 

To spowoduje zwiększenie docelowego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy zawodowej na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z 5 426 zł. do kwoty 5 478 zł. 

Ale uwaga! Zdecydowano, że kwota docelowego wynagrodzenia wynikająca na dzień 31 grudnia 2021 roku ma zostać wpisana do nowej siatki płac na dzień 1 lipca 2021 roku. Czyli o pół roku wcześniej. 

Wniosek: na dzień 1 lipca 2021 roku pielęgniarka lub położna z grupy 7 nie będzie mogła mieć wynagrodzenia zasadniczego mniejszego niż 5478 zł. Według wyliczeń ministerstwa zdrowia pielęgniarka z tej grupy ma osiągać po 1 lipca 2021 roku miesięczny dochód wraz z pochodnymi w wysokości 8 348 zł. brutto. 

Na dotychczasowych spotkaniach negocjacyjnych ustalono gwarancje, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Według danych ministerstwa zdrowia pielęgniarka lub położna z grupy 7 miała średnie wynagrodzenia zasadnicze w styczniu 2020 rok w wysokości 4 314 zł. Natomiast kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pielęgniarek na dzień 1 lipca 2021 roku wynosie 5 478 zł. Różnica wynosi średnio około  1 150 zł. 

Wniosek: Pielęgniarki i położne z grupy 7 mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości średnio o 1 160 zł.  

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek