Praca dla pielęgniarki - koordynator.

Oferty pracy dla pielęgniarek


Pielęgniarka - praca

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

• Ustalanie diagnozy oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej.

• Rozkładanie i podawanie leków zaleconych przez lekarza.

• Organizowanie i koordynowanie działań pielęgnacyjno opiekuńczych działu opieki i rehabilitacji (m.in. sporządzanie harmonogramów pracy, codzienne odbieranie raportów opiekuńczo pielęgniarskich, dbałość o prawidłowe wykonanie zleceń lekarskich i prowadzenie dokumentacji medycznej).

• Wykonywanie czynności pielęgnacyjno opiekuńczych.

• Ścisła współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzami specjalistami.

• Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrażających życiu mieszkańca do momentu przybycia lekarza.

• Sporządzanie dokładnych sprawozdań o chorych mieszkańcach w książkach raportów pielęgniarskich oraz prowadzenie innej dokumentacji związanej ze stanem zdrowia mieszkańców.

• Działanie zgodnie z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizowanie mieszkańców do współudziału w procesie leczniczym, rehabilitacyjnym.

• Uczestniczenie w pracach zespołu opiekuńczo terapeutycznego podczas sporządzania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba godzin pracy w miesiącu: 160

Data rozpoczęcia: 01.05.2021

Wynagrodzenie brutto: od 3 500 do 3 800 PLN do wynagrodzenia doliczane są:

• dodatek funkcyjny,

• dodatek z tytułu stażu do 20% wynagrodzenia zasadniczego;

• premia uznaniowa kwartalna do 10% wynagrodzenia zasadniczego;

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-tka".

System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: pielęgniarka

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pielęgniarstwo

Staż pracy ogółem: lata: 1

Inne wymagania:

• wykształcenie wyższe o kierunku pielęgniarstwo, lub licencjat pielęgniarstwa.

• Umiejętność obsługi komputera,

• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole.

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, rzetelność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność.

Zobacz szczegóły tej oferty pracy...

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).

Zobacz oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl