Dyskryminacja pielęgniarek z tytułem licencjata.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka z licencjatem - współczynnik pracy

Nowa siatka płac w ochronie zdrowia, która ma obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, wzbudza olbrzymie kontrowersje. Trudno się doszukać merytorycznych przesłanek dla klucza według którego, podzielono zawody medyczne na grupy oraz przypisane im współczynniki pracy. Niestety, grupa pielęgniarek i położnych kolejny raz jest deprecjonowana przez ministerstwo zdrowia. Oto jeden z przykładów. W jaki sposób ministerstwo wartościuje tytuł licencjata dla poszczególnych zawodów. 

Pielęgniarka z licencjatem od 1 lipca 2021 roku ma przypisany współczynnik pracy w wysokości 0,73. Obecny współczynnik to 0,64. Wobec powyższego najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej z tytułem licencjata, od 1 lipca, nie może wynieść mniej niż 3 772,25 PLN. 

Teraz sprawdźmy jak ministerstwo zdrowia wycenia tytuł licencjata w innych zawodach medycznych. Otóż, licencjat w zawodzie: farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny został wyceniony na współczynnik pracy 0,81. Skutek? Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w tych zawodach, osób z tytułem licencjata, od 1 lipca, nie może wynieść mniej niż 4 186 PLN. Czyli o ponad 400 zł więcej niż pielęgniarka.

Warto podkreślić, że w przypadku zawodów pielęgniarki lub położnej współczynnik pracy 0,81 został przypisany dla pielęgniarki lub położnej posiadającej tytuł specjalisty.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek