Liczba obecnie zakażonych pielęgniarek i położnych.

Zakażenia pielęgniarek i położnych


Zakażenia wśród pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia sukcesywnie podaje dane dotyczące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznegop. Dane statystyczne obejmują także liczbę aktualnie przechodzących zakażenia pracowników ochrony zdrowia.

Przedmiotowe dane w zakresie zawodów pielęgniarki i położnych kształtuje się następująco:

• pielęgniarki - 2 169 osób

• położne - 666 osób

Sytuację epidemiologiczną w zakresie obecnych zakażeń wśród innych zawodów medycznych prezentujemy poniżej:

• lekarze - 609 osób

• ratownicy medyczni - 88 osób

• diagności laboratoryjni - 358 osób

• stomatolodzy - 415 osób

• farmaceuci - 227 osób

• fizjoterapeuci - 528 osób

• felczerzy - 4 osoby

Powyższe dane z ministerstwa zdrowia uzyskał portal cowzdrowiu.pl

Warto również dodać, że przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok poinformowała, że około 70% pielęgniarek i położnych jest zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl

Więcej w sprawie zakażeń pielęgniarek czytaj w dziale: Zakażone pielęgniarki