Pielęgniarki: kurs kwalifikacyjny w siatce płac.


Kurs kwalifikacyjny a nowa siatka płac pielęgniarek

Codziennie na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych zamieszczamy informacje dotyczące sprawy podziału pielęgniarek i położnych na grupy. Szczegółowe informacje w dziale pt. nowa siatka płac pielęgniarek

Oprócz tego, tysiące komentarzy oraz liczne dyskusje w przedmiotowej sprawie znajdziesz na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 27 maja 2021 roku połączone komisje sejmowe: zdrowia i finansów publicznych rozpatrywały poprawki do nowej siatki płac oraz podziału pielęgniarek i położnych na grupy. Jedna z zgłoszonych poprawek dotyczyła podziału naszego środowiska zawodowego na 4 grupy i przypisania im współczynników pracy. Cytuje:

Grupa 7 - Pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym magistra albo pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym licencjat oraz posiadająca specjalizację lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

współczynnik pracy - 1,28

Grupa 8 -  Pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym magistra albo pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym licencjat ale nieposiadająca specjalizacji lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

współczynnik pracy - 1,01

Grupa 9 - Pielęgniarka albo położna nieposiadająca wyższego wykształcenia, ale posiadająca specjalizację lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

współczynnik pracy - 1,18

Grupa 10 -  Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada wyższego wykształcenia lub posiada tytuł zawodowy licencjat przez okres krótszy niż 5 lat oraz nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

współczynnik pracy - 0,91

Powyższą poprawkę przytaczam w oryginalnym brzmieniu.

Można powiedzieć, że posłowie zaczynają się miotać w przedmiotowym zagadnieniu. Do dotychczasowych projektów podziału na grupy pielęgniarek i położnych wprowadzono nowy element, w postaci "kursu kwalifikacyjnego". Dodatkowo zapisano jeszcze jedno kryterium: "tytuł zawodowy licencjat przez okres krótszy niż 5 lat". Kolejny raz posłowie przedstawiają zapisy dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej bez podstawowej znajomości uwarunkowań regulujących wykonywanie praktyki zawodowe. Także przypisane wysokości współczynników pracy grupie 8 i 9 przeczą zasadzie zdrowego rozsądku.

Myślę, że autorom powyższej poprawki chodziło o przemycenie znacznej grupy absolwentek LM oraz SM do wyższej grupy - z wyższym współczynnikiem - 1,18. Zdecydowanie to związek pielęgniarek i położnych powinien wziąć na swoje barki rolę koordynatora prac nad ustawą posłów z opozycji i pilnować zasadności i racjonalności zgłaszanych poprawek.

Komisje sejmowe poprawkę powyższą odrzuciły.

Zapraszamy do lektury artykułów w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl